Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

‘Veiligheidsbewustzijn afvalverwerkers moet omhoog’

12 juni 2017

Het aantal branden bij afval- en recyclingbedrijven en de schadelast die hierbij ontstaat, zijn buitensporig hoog. Dat vindt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Volgens Weurding moeten eigenaren van afval- en recyclingbedrijven meer risicobewust worden. ‘Het is duidelijk dat het roer om moet.’

Uit de statistieken van miljoenenbranden die het Nivre bijhoudt voor het Verbond van Verzekeraas blijkt dat in de jaren 2013, 2014 en 2015 in totaal 13 grote branden bij afval- en recyclingbedrijven zijn geweest. De totale schade van deze branden bedraagt ruim 173 miljoen euro. Begin dit jaar deed ook de redactie van het tv-programma EenVandaag onderzoek naar het totaal aantal branden – groot én klein – in de afvalbranche in 2015 en 2016. Uit openbare bronnen (krantenartikelen, 112-meldingen en berichten op social media) diepte de redactie 27 branden in 2015 en 44 branden in 2016 op.

Vanwege het grote risico op brand is een aantal verzekeraars inmiddels gestopt met het verzekeren van deze bedrijven. Het grote aantal afvalbranden is niet alleen een probleem voor de bedrijven zelf, meent Weurding. Ook de omgeving heeft er last van, bijvoorbeeld doordat milieuschade ontstaat. ‘De veiligheid is in het geding. Niet alleen van het bedrijf, maar ook van werknemers, omwonenden en het milieu.’

Bovendien is bij deze branden vaak een langdurige inzet van brandweer en andere hulpverleningsdiensten nodig. Weurding pleit daarom voor strengere regelgeving waaraan de bedrijven moeten voldoen. ‘Op deze manier kunnen we niet verder. Het risicobewustzijn is nu onvoldoende. Dat moet echt omhoog.’

Ook veiligheidsexpert Jurjen Brughgraef is voorstander van strenge maatregelen en meer controle. Hij adviseert bedrijven op het gebied van brandpreventie en -repressie. Bedrijven in de afvalverwerking zijn volgens hem veel te laks met brandveiligheid. ‘Als het niet hoeft, dan hoeft ’t niet. Bovendien vinden bedrijven maatregelen te duur.’

De branden ontstaan vaak door oververhitting van de afvalberg (broei). Volgens Brughgraef is het daarom belangrijk de temperatuur goed in de gaten te houden. ‘Bijvoorbeeld door metingen middels infrarood of door metingen binnenin de afvalberg, dan kun je op tijd ingrijpen als de temperatuur te hoog wordt.’

De Vereniging Afvalbedrijven erkent dat het aantal branden omlaag moet. De brancheorganisatie vindt dat er meer aandacht moet zijn voor preventie en het nog beter scheiden van afvalstromen om broei te voorkomen.

  • EenVandaag maakte al in januari van dit jaar een item van de problematiek. De aflevering kunt u hier terugzien.
  • Foto: afvalbrand bij recyclebedrijf Ter Horst in Varsseveld, augustus 2015 (© GinoPress).