Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandveilig leven op de kaart

3 mei 2017

Het risico op brand in woningen is groot. Omgerekend loopt 1 op de 65 woningen kans op brand en die kans wordt alleen maar groter naarmate het aantal zelfstandig wonende, minder zelfredzame ouderen toeneemt. Reden genoeg voor het Team Brandveilig Leven van Brandweer Gelderland-Zuid om een handige Handelingskaart te lanceren.

De kaart (een digitale PDF) biedt bondige adviezen en tips voor brandpreventie en het handelen bij brand in de privésfeer. De Handelingskaart is ontwikkeld in nauwe samenwerking met gemeenten, GGD en ZZG Zorggroep. Deze instelling had behoefte aan een praktisch hulpmiddel waarmee wijkverpleegkundigen hun cliënten, dikwijls thuiswonende senioren, gericht kunnen informeren over de brandveiligheid in huis.

Dat was een uitkomst voor de brandweer. In tegenstelling tot de voorlichter van de brandweer komt de wijkverpleegkundige immers geregeld bij senioren over de vloer en is goed in staat om de informatie duidelijk op de cliënt over te brengen. De aanbevelingen op de kaart zijn toegespitst op personen die een beginnende brand niet goed en op tijd kunnen signaleren en minder goed zelfstandig kunnen vluchten bij brand. Wat zij dan wel dienen te doen, staat op de kaart.

De eerste handelingskaart is 5 april jl. door Theo van Dodewaard van Team Brandveilig Leven aan Martine Heerkens, beleidsadviseur bij ZZG Zorggroep. ZZG heeft de kaart inmiddels in gebruik. Ook ’s Heeren Loo, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, wil de kaart gaan inzetten. Uiteraard worden nog meer zorgorganisaties benaderd.

De handelingskaart is een uitvloeisel van het mini-congres Samenwerken aan Brandveilig Leven’ dat het Team Brandveilig Leven in januari van dit jaar heeft georganiseerd. Tijdens dit congres is het netwerk rond verminderd zelfredzamen in kaart gebracht en gezocht naar mogelijke samenwerking tussen de verschillende partijen binnen dit netwerk.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey