Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales vernieuwd

24 februari 2017

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft versie 2.0 van het Certificatieschema voor Particuliere Alarmcentrales gepubliceerd. Hierin liggen de kwaliteitseisen vast voor Particuliere Alarmcentrales (PAC) voor wat betreft bedrijfsvoering, huisvesting, technische uitrusting, deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel en de dienstverlening. De eisen zijn gebaseerd op NEN-EN-ISO 17021-1:2015 ‘Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren - Deel 1: Eisen’.

Aan de hand van het certificatieschema vindt de certificering van de centrale plaats. Certificering is nodig, alvorens het PAC een bedrijfsvergunning kan ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het schema wordt tevens ingezet bij de jaarlijkse beoordeling ná certificering. Een ander legitiem certificeringsinstrument is NEN-EN 50518 ‘Monitoring en Alarm ontvangstcentrales’. Deze norm uit 2016 geeft, verdeeld over drie normdelen, de locatie- en constructieve-eisen, de technische eisen en de eisen en procedures voor de werking van een PAC.

De nieuwe versie van het certificatieschema is afgestemd op de huidige relevante normen en richtlijnen. Voor de eisen uit de ISO 9001:2015 is een overgangsbepaling opgenomen. Verder zijn eisen voor de luchttoevoer toegevoegd en de termen AL1 en AL2 afgeschaft. De twee lijnen T2 en T5 sluiten aan bij de Europese normen en zijn hiermee de termen die in de praktijk gebezigd moeten worden.

Particuliere Alarmcentrales (PAC) zijn bedrijven die automatische alarmsignalen van zowel particulieren als bedrijven en instellingen binnenkrijgen en beoordelen. Daarna besluit het PAC tot de eventueel benodigde actie, zoals doorsturen van de melding naar de hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) of het sturen van surveillancewagens van de eigen bedrijfshulpverleningsdiensten.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey