Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Webtool bepaalt brandwerendheidseisen nieuwe hallen

25 januari 2017

Brandveilige hallen – nieuwbouw is de nieuwe, gratis tool op deze website waarmee u stapsgewijs de eisen bepaalt voor de brandwerendheid van de (hoofd)draagconstructie, gevels, eventuele brandwanden en het instandhouden van vluchtroutes bij nieuwbouw van hallen. De tool is toepasbaar bij eenlaagse hallen met industrie-, bijeenkomst-, sport- of winkelfunctie, al of niet voorzien van een tussenvloer.

De tool bepaalt de eisen aan de hand van de antwoorden op vragen en het invullen van gegevens over bijvoorbeeld de ligging van de hoogste verblijfs-vloer, het gebruiksoppervlakte en de vuurbelasting. Een klik op het i-symbool bij een vraag of invoerveld levert nadere informatie over het betreffende on-derwerp.

De eisen worden bepaald op grond van het Bouwbesluit 2012 en (indien van toepassing) NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote compartimenten’. Deze norm, vorig jaar gepubliceerd, geeft een methode voor het bepalen van de brandwerendheid van compartimenten die groter zijn dan het Bouwbesluit 2012 voorschrijft (grenswaarden-overschrijdend). Dit gebeurt op grond van de berekende vuurlast en de keuze van een maatregelpakket. De tool bepaalt voor elke specifieke hal of NEN 6060 toepasbaar is.

  • Naar de tool
  • Foto's: Elfstedenhal, Leeuwarden (GEAR; foto's: René de Wit).
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey