Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Ontwerp vernieuwde norm bepaling vuurbelasting gepubliceerd

18 december 2016

NEN heeft begin december de NEN 6090 aangepast en deze herziene versie als normontwerp gepubliceerd. NEN 6090 geeft de richtsnoeren voor het bepalen van de vuurbelasting van en in bouwwerken.

De vernieuwde NEN 6090 dient als vervanger van de editie 2006 die door de recente ontwikkelingen is verouderd en te weinig informatie biedt. Voornaamste wijziging is het onderscheid tussen permanente en variabele vuurbelasting. De permanente vuurbelasting betreft alle constructieonderdelen van het gebouw. De variabele vuurbelasting heeft betrekking op de gebouwinventaris.

De informatieve bijlage B bij de NEN 6090:2006 vervangen door een nieuwe met kentallen voor het bepalen van de permanente vuurbelasting. In de informatieve bijlage D is een voorbeeld van de berekening van de permanente vuurbelasting van een kantoorgebouw opgenomen. Zo’n berekening heeft zeker zin. Kantoorgebouwen zijn gebouwd met onbrandbare materialen en ook de afbouw, inbouw (deuren, plafonds, verhoogde vloeren, behang) en het interieur zijn niet gemakkelijk brandbaar. De permanente vuurbelasting zal dan hoogstwaarschijnlijk lager zijn dan 500 MJ per m2 vloeroppervlakte, de grenswaarde van het Bouwbesluit 2012. Of dat zo is, valt aan te tonen met een vuurbelastingberekening. Als ‘t zo is, dan kan de eis voor de brandwerendheid van de draagconstructie met 30 minuten omlaag.

Bij de voorbeeldberekening in bijlage D is geput uit bijlage B. Ook is de nieuwe norm een bibliografie toegevoegd en zijn de termen en begrippen in overeenstemming gebracht met die van het Bouwbesluit 2012.

Behalve voor de vuurbelasting geeft de norm eveneens een methode voor het experimenteel bepalen van de netto-verbrandingswaarde van materialen. Als alternatief voor deze methode kunnen ook de netto-verbrandingswaarden in de bijlagen B en C worden gebruikt.

De vuurbelasting in een gebouw is de som van de hoeveelheid energie die vrijkomt bij een brand, als in het gebouw alle materialen tot volledige ontbranding komen, gerelateerd aan het vloeroppervlakte. Deze vuurbelasting per vierkantenmeter wordt uitgedrukt in equivalent vurenhout (kgVh/m2). De reden hiervan is dat 1 kilo vurenhout bij een volledige ontbranding in theorie 1 minuut brandt. Is de hoeveelheid vurenhout equivalent bepaald, dan is tevens bekend hoeveel minuten een materiaal van bijvoorbeeld de (hoofd)draagconstructie, een scheidingswand of een interieurelement brandt.

  • Op het normontwerp is tot 1 maart 2017 commentaar te geven via www.normontwerpen.nen.nl. Daar is het gehele normontwerp in te zien en per onderdeel van opmerkingen te voorzien.
  • De ontwerpnorm is ook al te bestellen in de NEN-webshop.
  • Foto: IME, Eindhoven.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey