Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Nederlandse brandweer omarmt satelliettechnologie

7 december 2016

Hoe groot is het risico op een natuurbrand? Die vraag is voor de brandweer lastig te beantwoorden, omdat de benodigde informatie over de vegetatie en de droogte van het gebied dikwijls onvolledig is en onvoldoende actueel. Daar komt binnenkort verandering in door een nieuw innovatietraject voor toepassing van satellietdata bij preventie en repressie van natuurbranden, geïnitieerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Twee deelnemers in dit traject – Brandweer Nederland en IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) – gaven afgelopen dinsdag 22 november tijdens het innovatiecongres van Veiligheid en Justitie een toelichting op plannen voor inzet van satelliettechnologie bij preventie en repressie van natuurbranden.

‘Nu al zijn bedrijven in staat om ruwe data, verkregen uit satellieten, om te zetten in bruikbare kaarten en andere relevante middelen voor het beheersen van natuurbranden. Nederland is hiermee de eerste in Europa die dit gaan toepassen’, stelt Albert-Jan van Maren namens Brandweer Nederland. ‘En er heerst groot enthousiasme om de satellietdata van het bedrijfsleven en de brandveiligheidspraktijk met elkaar te verbinden’, voegt Esther Willemsen van het team Natuurbranden van het IFV toe.

‘Het innovatietraject luistert naar de naam ‘Small Business Innovation Research’ – kortweg SBIR. De eerste fase van het traject is al in december afgerond. We hebben nu satellietdata voorhanden om de samenstelling en droogte van vegetatie in kaart te brengen’, aldus Willemsen.

Beoogde uitkomst van SBIR is dat de brandweer via satellietdata effectief wordt ondersteund bij het voorkomen van het ontstaan van (onbeheersbare) natuurbranden, een snelle signalering van de brand en – als de brand onverhoopt toch ontstaat – bij het achteraf analyseren van de brandontwikkeling.

Het SBIR-traject maakt deel uit van een breed Innovatieprogramma Sateliettoepassingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiervoor heeft het departement samen met het Netherlands Space Office (NSO) in totaal € 400.000 vrijgemaakt. Naast natuurbrandpreventie en -repressie wordt binnen het programma onderzoek gedaan naar mogelijk gebruik van satellieten bij rampenbestrijding, crisisbeheersing en opsporing en vervolging. Bij deze studies zijn, behalve NSO, organisaties als het KNMI, TNO en het Netherlands Aerospace Centre betrokken. De politie gaat samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Nederlands Forensisch Instituut onderzoeken of satelliettechnologie kan helpen bij het opsporen van strafbare feiten bij bodemsaneringen en de vervolging van de ‘daders’.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey