Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Nationaal Congres Fire Safety & Science

28 oktober 2016

Beleidsmakers bij overheden, bouwplantoetsers en toezichthouders, leidinggevenden en medewerkers van brandweerkorpsen, brandveiligheidsadviseurs, projectontwikkelaars en bouwkundigen, onderzoekers, docenten en studenten……; eigenlijk iedereen die in beroep of studie bezig is met brand(veiligheids)onderzoek, brandrisicobeoordeling, brandpreventie en brandbestrijding vindt heel wat zijn informatieve gading op het 9e Nationaal Congres Fire Safety & Science in Arnhem.

Het programma voor woensdag 2 en donderdag 3 november a.s. staat bol van de laatste wetenswaardige ontwikkelingen, trends en activiteiten in research, engineering, preventie en repressie, in hun onderlinge samenhang. Zowel op 2 als 3 november is de ochtend gevuld met plenaire voordrachten, na de lunch gevolgd door parallelsessies.

Om er twee leerrijke congresdagen van te maken, hebben organisatoren IFV en Stichting Fellow FSE een veelbelovend sprekerscollectief geformeerd. Op het programma prijken internationale namen als Robin Zevotek (Underwriters Laboratories, VS), Roland Goertz (Universität Wuppertal), Anna Figueras Masip (Escola de Bombers de Catalunya, Spanje) en Mark Cashin (Deputy Chief Fire Officer bij Cheshire Fire and Rescue Service, Engeland). Luke Bisby (University of Edinburgh) is aangetrokken voor een schets van verleden, heden en toekomst van het ‘concept’ constructieve brandwerendheid en van de veranderingen in methoden en technieken om de brandwerendheid van constructies te testen en in de praktijk te laten voldoen aan de eisen.

Nederland is vertegenwoordigd met onder meer Rudolf van Mierlo (Efectis Nederland), Ricardo Weewer, Lieuwe de Witte en René Hagen (alle drie: Brandweeracademie) én Ruud van Herpen (Nieman Raadgevende Ingenieurs en TU Eindhoven). Vooral vanuit zijn functie van Fellow in Fire Safety Engineering bij Bouwkunde TU Eindhoven stelt Ruud van Herpen enkele belangrijke vraagstukken aan de orde tijdens een workshop over brandpreventie en –bestrijding in grote parkeergarages. Welke brandscenario’s zijn te verwachten in grote parkeergarages, wat zijn de consequenties van deze scenario’s voor de draag- en scheidingsconstructies, is brandvermogen een definitie voor de thermische belasting op gebouwconstructies én hoe zijn brandbestrijdingsstrategieën afhankelijk van de verwachte brandscenario’s?

De plenaire lezingen en parallelsessies gaan vergezeld van posterpresentaties van recente onderzoeken door studenten van de TU Eindhoven en de Brandweeracademie én de uitreiking van IFV-VVBA Scriptieprijs 2016. Voor deze prijs zijn drie studenten genomineerd, zie het nieuwsbericht verder op deze pagina.

  • Het congresprogramma en aanvullende informatie, waaronder een video-impressie van het congres in 2015, vindt u op http://www.ifv.nl
  • Aanmelden voor deelname aan het congres is per heden niet meer mogelijk. Het maximum aantal bezoekers is bereikt.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey