Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Protocol Automatische doormelding vernieuwd

9 september 2016

Samen met het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland heeft VEBON, de vereniging van leveranciers van (brand)veiligheidsproducten, een herziene versie gepubliceerd van het Protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC’. Het protocol geeft aan wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding, afkomstig van een brandmeldinstallatie, door de particuliere alarmcentrale (PAC) kan worden doorgestuurd naar de Regionale Alarm Centrale (RAC) van de brandweer. Met behulp van het protocol, inclusief overzichtelijke beslissingsmatrix, kunnen PAC-functionarissen de betrouwbaarheid van een brandmelding snel en afdoende verifiëren en bepalen of doormelding naar de brandweer noodzakelijk is.

De herziene versie is de derde editie van de publicatie uit 2012. Voor de PAC’s kwam het protocol destijds als geroepen, omdat ze steeds meer meldingen van brandmeldinstallaties binnenkregen. Sinds het Bouwbesluit 2012 is een directe aansluiting van de automatische brandmeldinstallatie op de RAC namelijk alleen nog verplicht voor woonzorgfuncties, gezondheidszorgfuncties, celfuncties, logiesfuncties zonder 24-uurs bewaking en sommige bijeenkomstfuncties (zoals opvang van kinderen tot 4 jaar). Voor alle overige gebouwfuncties – zo’n 70% van het totaal – is rechtstreekse doormelding niet meer vereist en komen de meldingen eerst binnen bij de PAC. Door de verificatie kan het aantal incorrecte doormeldingen omlaag en daarmee de nodeloze uitrukken van de brandweer.

Ook de brandweer zelf heeft (landelijke) maatregelen getroffen om het aantal onterechte uitrukken terug te dringen. Zo gaan de centralisten in alle meldkamers van de RAC’s nu altijd eerst na of er werkelijk sprake is van brand.

Mede dankzij deze activiteiten is het aantal meldingen van brand aan de RAC’s gedaald van 91.000 in 2014 naar 85.000 in 2015 ofwel een reductie van 7%, zo blijkt uit de statistieken die het CBS begin dit jaar heeft gepubliceerd. Het aantal meldingen uit automatische brandmeldinstallaties ging met maar liefst 5.100 omlaag. De vraag om hulpverlening door de brandweer steeg wel: naar 67.000 acties in 2015. Hiertoe behoren het bevrijden van inzittenden na een auto-ongeluk, reanimeren bij hartfalen, ontruimen van gebouwen of bijstand bieden bij het bestrijden van wateroverlast. De stijging van 14% ten opzichte van 2014 zit ‘m mede in het veelvuldig uitrukken vanwege extreem weer in 2015, bijvoorbeeld voor het verwijderen van omgewaaide bomen.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey