Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Gewijzigde NEN 6068 gepubliceerd

6 juni 2016

NEN heeft op 1 juni de NEN 6068:2016/C1:2016 uitgebracht. NEN 6068 dient ter bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen ruimten. In het Bouwbesluit wordt de norm aangewezen voor het beperken van uitbreiding van brand in gebouwen.

Met de nieuwe publicatie komt de normversie van 1 maart 2016 te vervallen. Een belangrijke wijziging ten opzichte van deze voorganger is dat de norm nu tevens een methode geeft voor het berekenen van brandoverslag via dakopeningen, dakramen en dakkapellen. Voor de meeste situaties resulteert deze berekening in een kortere benodigde veilige afstand tot andere dak- en gevelopeningen dan bij gebruik van de bestaande vuistregel. Bij het opnieuw doorrekenen van een bestaande situatie kan het daarom voorkomen dat minder voorzieningen zijn vereist dan in het verleden het geval. Met toevoeging van de rekenmethode behoren nu ook gevelopeningen met een hoogte/breedte-verhouding van meer dan vier en gevelopeningen van meer dan 50% van het vloeroppervlakte tot het toepassingsgebied van de NEN 6068.

  • De norm is te bestellen in de Normshop op nen.nl
  • Nadere inlichtingen over de norm en de totstandkoming ervan zijn in te winnen bij Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties bij het NEN, via tel. (015) 2690367 of e-mail bouwveiligheid@nen.nl
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey