Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Databank gelijkwaardige oplossingen gewenst

7 april 2016

Een openbare database met gevalideerde gelijkwaardige oplossingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en installaties voor nieuwbouw en bestaande bouw kan bij ontwerpers, bouwers, toetsers en andere disciplines binnen de bouw op een warm onthaal rekenen. Dat blijkt uit onderzoek dat SBRCURnet onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van stichting iBK. Actuele aanleiding voor de studie is de aanstaande Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wbk). Met deze wet wordt de toetsing van ontwerp- en uitvoeringsplannen mede een private aangelegenheid. De nieuwe lichting plantoetsers zou dan steun hebben aan een onafhankelijke database met onderbouwde en geaccepteerde gelijkwaardigheidsoplossingen die al eerder (soms al meermalen) in de projectpraktijk zijn toegepast. Zo’n databank zou kunnen bijdragen aan het meer uniform beoordelen van (verwante) gelijkwaardigheidsoplossingen en van dienst kunnen zijn bij het wegen van vernieuwende, projectspecifieke oplossingen.

Voor iBK heeft SBRCURnet de behoefte aan een databank gepeild onder de verschillende potentiële gebruikers. Ook zijn voorstellen gedaan voor de structuur en de ontsluiting. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van bestaande, gedocumenteerde gelijkwaardigheidsoplossingen die op zichzelf functioneren (geen relatie onderhouden met andere risicoparameters) en toepasbaar zijn bij nieuwbouw of verbouwing van veelvoorkomende, eenvoudige bouwwerken die doorgaans vallen in gevolgklasse 1. Deze categorie gebouwen is de eerste die na invoering van de Wbk in aanmerking komt voor private toetsing.

In totaal 144 oplossingen zijn tegen het licht gehouden, waarvan 50% voor de brandveiligheid van gebouwen. Ze werden aangereikt door onder meer CCV, ERB, Vereniging Stadswerk Nederland en Bouwen met Staal dan wel ontleend aan hun bronnen. De helft van de collectie blijkt ongeschikt voor opname, bijvoorbeeld omdat de oplossing niet algemeen toepasbaar is of omdat de onderbouwing onder de maat is. De andere helft is gekwalificeerd als geschikt óf geschikt na aanpassing. Voor de eventuele wijziging van oplossingen en het goedkeuren voor verwerking in de databank wordt een validatiecommissie voorgesteld. Hierin zijn de verschillende belanghebbende partijen vertegenwoordigd. Komende tijd gaat iBK na of de adviezen van SBRCURnet opvolging kunnen krijgen.

  • Het onderzoeksverslag is hier als PDF te downloaden. Alle geïnventariseerde oplossingen zijn vervat in bijlage A van het rapport.
  • Foto’s: Riviera Maison, Amsterdam (MIES architecten).
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey