Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

Voor commentaar: ontwerp-norm beheer ontruimingsinstallaties

4 maart 2016

Nog tot 15 mei a.s. kunt u online reageren op het ontwerp voor de herziene NEN 2654-2 ‘Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 2: Ontruimingsinstallaties’. NEN heeft het ontwerp in februari gepubliceerd, als beoogde vervanger van de huidige versie uit 2004.

NEN 2654-2 maakt deel uit van de normenreeks NEN 2654 waarin de betrokken (gebouw)beheerders de eisen en richtsnoeren vinden voor beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties in gebouwen. NEN 2654-1, herzien in 2015, is bestemd voor brandmeldinstallaties. NEN 2654-3, in 2012 herzien, betreft rookbeheersingssystemen.

Onderwerp van het tweede normdeel is de autonome ontruimingsalarminstallatie. Zo’n installatie kan ook bestaan uit verschillende ontruimingsalarmcentrales die via een netwerk met elkaar in verbinding staan. In elk geval gaat ’t om alarminstallaties waarbij de apparatuur en de bekabeling niet wordt geïntegreerd met andere installaties. Buiten het toepassingsgebied van NEN 2654:2 vallen ook brandbeveiligingsinstallaties zoals omschreven in NEN 2535+C1:2010, hoofdstuk 7.

Ten opzichte van de uitgave 2004 zijn in het ontwerp 2016 diverse belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo is de taak van de beheerder van de installatie aangepast. De taken die de beheerder uitbesteedt, zijn beter benoemd. De onderhoudstaken zijn waar mogelijk als prestatie-eis omschreven. Nieuw zijn een model-onderhoudsplan, een model-rapport voor onderhoud door een (extern) onderhoudsbedrijf en een model-rapport voor periodieke controle door de beheerder. Daarnaast zijn twee nieuwe richtlijn opgenomen: één voor beheer, controle en onderhoud op afstand en één voor de maatregelen bij het uitschakelen van de installatie of delen daarvan.