Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

NEN 6079 klaar voor gebruik

12 februari 2016

Wie de brandveiligheid van grote brandcompartimenten wil bepalen aan de hand van realistische brandscenario’s en met inzet van fysische modellen, heeft nu een officiële richtsnoer aan de NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote compartimenten, risicobenadering’. Het NEN heeft de norm begin deze maand uitgebracht. Het normontwerp uit 2014 is ingetrokken.

De NEN 6079 biedt een probabilistische methode voor het bepalen van brandbeperking en brandbeheersing bij compartimenten die groter zijn dan de maxima in het Bouwbesluit 2012. De methode is bestemd voor industrie- en utiliteitsgebouwen en dan zowel nieuwbouw als bestaand. Slaapfuncties zoals woningen, ziekenhuizen en hotels vallen buiten het toepassingsgebied. Met gebruik van het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 1.3) in het Bouwbesluit is met de NEN 6079 vast te stellen of een groter compartiment voldoet aan de functionele eisen in de artikelen 2.81/2.87 voor het beperken van brandoverslag naar de aangrenzende, al of niet fictieve bebouwing.

Dankzij het geheel probabilistische karakter van de bepalingsmethode is het mogelijk om de diverse bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandpreventiemaatregelen en de effectiviteit daarvan mee te wegen in het totale brandrisico. Hierin is het beperken van de omvang van een compartiment niet langer een doel op zich, maar één van de eventuele opties.

Zo wordt ook aangesloten bij de intentie van de Bouwbesluit-artikelen 2.81/2.87: compartimentering dient ‘slechts’ ter ondersteuning van de vluchtveiligheid. Als de vluchtveiligheid gegarandeerd is en de kans op brandoverslag naar belendende gebouwen is nihil, dan mag het opdelen van het gebouw in brandcompartimenten en/of het brandwerend uitvoeren van gevels en dak achterwege blijven. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor (ongecompartimenteerde) bedrijfsgebouwen die op grote afstand staan van de naburige bebouwing óf van de perceelgrens, omdat er dan geen of nagenoeg geen risico op brandoverslag bestaat.

De bepalingsmethode sluit aan op de bestaande praktijk en op de regels in de NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote compartimenten’. Deze norm, verschenen in 2015, is eveneens bedoeld voor nieuwe en bestaande industrie- en utiliteitsfuncties en verlaat zich eveneens op het gelijkwaardigheidsbeginsel. De methode is echter wezenlijk anders. NEN 6060 bepaalt de brandveiligheid van een groot compartiment op basis van de berekende vuurlast en de toepassing van een van de maatregelpakketten, zoals een sprinklerinstallatie of een rook- en warmteafvoersysteem. Daarmee laat de methode ruimte aan specifieke brandveiligheidsconcepten en –voorzieningen, maar specifieke risico’s door bijvoorbeeld brandbare materialen of brandgevaarlijke activiteiten worden niet meegewogen.

Dat neemt niet weg dat zowel de NEN 6060 als de NEN 6079 zich bij uitstek lenen voor het bedenken en onderbouwen van gelijkwaardige brandveiligheidsoplossingen voor grote brandcompartimenten. En wellicht is een beroep op het gelijkwaardigheidsbeginsel over enige tijd niet eens meer nodig. De minister van Binnenlandse Zaken is van plan de beide normen direct vanuit het Bouwbesluit laten aansturen.

  • NEN 6079 is verkrijgbaar in de on-line NEN-shop. Dat geldt ook voor de NEN 6060, klik hier. De normen zijn ook te bestellen bij de NEN Klantenservice via e-mail: bestel@nen.nl of tel. (015) 2 690 391.
  • Foto: Stationshal, Delft (Mecanoo Architecten).
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey