Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Gids voor goed gebruik brandwerende coatings

13 januari 2016

De informatieve hulpmiddelen voor het toepassen van brandwerende coatings op staalconstructies, toegankelijk via brandveiligmetstaal.nl – de infopage, de keuzetool en de Kwaliteitsrichtlijn Brandwerende Coatings van Bouwen met Staal – hebben gezelschap gekregen van de ‘European Industry Best Practice Guide on the Application of Intumescent Coatings to Constructional Steel’. Deze Engelstalige publicatie loodst de fabrikant van brandwerende verf, de applicateur en de gebouweigenaar (dan wel facilitymanager of andere functionele representant van de eigenaar) door de verschillende fasen van het doelmatig en doeltreffend gebruik van brandwerende verf op staalconstructies.

De 24 pagina’s tellende gids begint met een uiteenzetting van rollen en verantwoordelijkheden van de diverse betrokken disciplines en de verantwoorde selectie van de primer, de brandwerende verf en de (eventuele) topcoating om te besluiten met richtsnoeren voor beheer en onderhoud ná de applicatie.

De nieuwe Best Practice Guide is te zien als de Europese variant op de Nederlandse Kwaliteitsrichtlijn van Bouwen met Staal uit 2010. Een verschil is wel dat de Kwaliteitsrichtlijn zich nadrukkelijker richt op de applicateur. Deze richtlijn is dan ook tot stand gekomen met inbreng van de Productwerkgroep Brandwerende Coatings van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN), de vakvereniging voor leveranciers en producenten van brandwerende materialen. In dezelfde heldere bewoordingen bedient de Best Practice Guide vooral de eigenaar. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook de eigenaar een rol en verantwoordelijkheid heeft in het effectief gebruik van brandwerende coatings. De correcte toepassing – van de productkeuze tot en met kwaliteitscontrole en onderhoud ná oplevering – zijn weliswaar primaire taken van de gebouwontwerpers, coatingproducenten en applicateurs. Maar de eigenaar dient hen daarbij (op zijn minst) te faciliteren, onder meer door de kwaliteit van de coating tijdens de gebruiksjaren van het gebouw regelmatig te laten controleren en eventuele beschadigingen tijdig te melden. Hiertoe werkt de Best Practice Guide als een handige wegwijzer.

De gids is in 2015 gepubliceerd door de European Association of Industrial Painting Contractors (EAIPC). De associatie verenigt nationale brancheorganisaties (binnen Europa) van bedrijven die actief zijn in applicatie en onderhoud van brandwerende en brandvertragende coatings (op staal- en betonconstructies). Namens Nederland is Sector Onderhoud NL Industrieel aangesloten, met ruim 90 applicatie- en toeleverende bedrijven. De bedoeling van de samenwerking binnen de EAIPC is gezamenlijk invloed uit te oefenen op de relevante Europese regelgeving en kennis uit te wisselen over onder meer opleiding en kwalificatie van applicateurs en de informatievoorziening aan eigenaren en beheerders van gebouwen.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey