Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Veehouderij investeert in brandveiligheid stallen

18 december 2015

Nederlandse veehouders hebben de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen om de brandveiligheid van stallen te verhogen. Dat blijkt uit de tussenrapportage van het actieplan 'Stalbranden' die eind vorige week is gepubliceerd. In het plan werken LTO Nederland, verzekeraars, brandweer, dierenartsen, Dierenbescherming en rijksoverheid samen om het aantal stalbranden in ons land te verminderen.

Het plan loopt sinds 2012 en heeft het onderwerp brandveiligheid hoger op de agenda gekregen van veehouders, toeleveranciers en andere betrokkenen bij de Nederlandse veehouderij. Veelvoorkomende oorzaken van brand in veestallen zijn kortsluiting als gevolg van onveilige apparatuur dan wel onoordeelkundig installeren en het (onvoorzichtig) gebruik van open verwarmingssystemen. De tussenrapportage wijst onder meer uit dat elektrische installaties in stallen nu vaker worden gecontroleerd en steeds meer gas- en hetelucht-heaters worden voorzien van een beveiliging tegen oververhitting. Bij nieuwbouw van stallen worden in toenemende mate extra voorzieningen getroffen om de brandveiligheid te garanderen, zeker als voor deze stallen het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij wordt geambieerd. De veehouder ontvangt dit certificaat als de veehouderij – nieuw of bestaand – voldoet aan strenge eisen op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en brandveiligheid.

De preventiemaatregelen lijken zich af te tekenen in de brandstatistieken. Sinds vorig jaar registreert de brandweer elke stalbrand in Nederland. In dat jaar werden 24 stalbranden genoteerd. Dit jaar, tot en met oktober, blijft het aantal stalbranden steken op 10.

De veehouderij-sector leunt echter niet achterover. Zo wordt gewerkt aan nieuwe detectiesystemen die rook van stof kunnen onderscheiden, waardoor vals alarm door detectie van stof wordt voorkomen. Ook wordt op dit moment een watervernevelingsinstallatie aan de tand gevoeld bij een varkensproefbedrijf in Sterksel. Daarnaast gaat de brandpreventievoorlichting aan veehouders onverminderd door. Afgelopen jaren is hierin stevig geïnvesteerd, met onder meer 35 voorlichtingsbijeenkomsten door het land.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey