Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

'Niets doen is geen optie'

2 juli 2015

Ouderen zijn kwetsbaar bij brand. Onderzoek, zoals al in 2007 door de Brandweeracademie, brengt onder meer aan het licht dat in ons land ruim 2,5 keer zoveel dodelijke slachtoffers bij brand vallen onder de 65-plussers dan onder de mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Met de groeiende vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal, als gerichte acties uitblijven, het aantal slachtoffers onder ouderen waarschijnlijk verder toenemen. Reden genoeg voor de Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting om gezamenlijk onderzoek te doen naar de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid voor senioren.

Het onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste deel is onlangs afgerond en vastgelegd in een IFV-rapport dat hier als PDF is te downloaden. Tijdens deze eerste studie hebben Eva van Zoonen (Nederlandse Brandwonden Stichting) en René Hagen (Brandweeracademie) de omvang van de problematiek in kaart gebracht. Die omvang blijkt – zowel positief als negatief – te worden beïnvloed door de vergrijzing in het algemeen, maar ook door het langer zelfstandig wonen en het langer vitaal zijn van ouderen.

Deel twee van het onderzoek moet inzicht gaan bieden in de oorzaken en toedrachten. Zijn ouderen vaker het slachtoffer van brand omdat ze vaker brand veroorzaken, verkeerd reageren bij brand, speelt de verminderde zelfredzaamheid (bij vluchten) een rol óf geeft een combinatie van een of meerdere van deze factoren de doorslag? De antwoorden op deze vragen vormen het vertrekpunt voor het afsluitende deel van het onderzoek naar mogelijke, doeltreffende interventies, de ‘oplossingsrichtingen’ om senioren eenzelfde brandveiligheid te bieden als de jongere populatie.

In de loop van dit jaar brengen de onderzoekers hun bevindingen rond de oorzaken en oplossingen naar buiten. Eén ding is al zeker: ‘niets doen is geen optie’, zoals IFV ’t in haar persbericht verwoord.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey