Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

‘Specifieke normen en verwijzingen’ voor inspectie brandbeveiligingssystemen

4 mei 2015

Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) heeft versie 4.0 gepubliceerd van ‘Specifieke normen en verwijzingen’. Deze PDF, kosteloos te downloaden van de CCV-website, biedt het actuele overzicht van alle normen en voorschriften die inspectie-instellingen moeten gebruiken bij het beoordelen van brandbeveiligingssystemen.

Het overzicht is van toepassing op alle onderdelen van het CVV Inspectieschema Brandbeveiliging dat dan ook naar het nieuwe document verwijst. Dit Inspectieschema wordt gehanteerd bij de controle van vaste brandbeheers- en blussystemen, brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties en rookbeheersingsinstallaties. Voor elk van deze installatietypen geeft de nieuwe uitgave 4.0 de specifieke normen en andere relevante, nationale en internationale richtlijnen. Bij de brandbeheers- en blussystemen wordt onderscheid gemaakt tussen blusgasinstallaties, watermistsystemen, sprinklermeldsystemen, en sprinklerinstallaties. Tot deze vierde subcategorie behoren sprinklersystemen (al dan niet met schuimbijmenging), waterspraysystemen en licht-, middel- en zwaar-schuimsystemen.

Wordt een norm gebruikt die níet in het document voorkomt, dan verloopt de inspectie niet volgens het CVV-inspectieschema. Het daaruit voortkomende inspectierapport en inspectiecertificaat zijn dan uiteraard evenmin conform CVV-schema. Toepassing van een niet-opgenomen norm is pas toegestaan na uitdrukkelijke instemming van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging van het CVV.

In januari 2015 heeft het CVV ook al het Inspectieschema Brandbeveiliging aangepast. De publicatie staat nu gratis online in een nieuwe versie 9.0. Het schema levert de doelen, eisen, regels en aandachtspunten voor de inspectie van brandbeveiligingssystemen, dat wil zeggen: van brandbeveiligingsinstallaties in samenhang met bouwkundige, organisatorische en andere installatietechnische maatregelen. De inspectie kan zijn een eerste inspectie (na oplevering) of vervolginspectie (in de gebruiksfase). De inspectie is per Bouwbesluit 2012 verplicht voor bepaalde brandmeldinstallaties (art. 6.20), ontruimingsalarminstallaties (art. 6.23 Bouwbesluit) en automatische blus- en rookbeheersingsinstallaties (art. 6.32). De verplichting kan ook gelden op grond van PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffen) of het Vuurwerkbesluit.