Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Naar Frans voorbeeld?

2 april 2015

In Frankrijk behoort voortaan in alle woningen een rookmelder te hangen. Begin februari 2015 is deze verplichting gepubliceerd in de Franse Staatscourant. De plicht tot plaatsing geldt per 8 maart voor huiseigenaren. Huurders dienen er op te letten dat de melder ook daadwerkelijk functioneert. In ons land waart het idee voor een verplichte rookmelder in woningen al meer dan tien jaar rond. Sinds 2003 zijn rookmelders verplicht voor nieuwbouwwoningen, maar in oudere woningen hoeven ze nog geen vast element van het interieur te zijn. De Nederlandse overheid acht een verplichting voor álle woningen echter niet zinvol, omdat handhaving vrijwel onmogelijk is. Met hetzelfde argument is ook de koolmonoxidemelder nog niet verplicht gesteld. Rookmelders zijn ’t dunst gezaaid in huurwoningen van particuliere eigenaren en woningen in achterstandwijken, terwijl juist in deze woningen de meeste branden ontstaan.

De overheidsopstelling is dan ook een doorn in het oog van VEBON, de organisatie voor de beveiligingsbranche. ‘Het beleid van de overheid is: minder voorschriften en meer verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid neerleggen bij de gebouweigenaar. Maar als ’t dan toch misgaat, draait de eigenaar ook op voor alle consequenties’, stelt VEBON-directeur Erwin Schoemaker. ‘Rook is het grootste gevaar bij brand. Rook verspreidt zich razendsnel en zonder rookmelder worden mensen niet op tijd gewaarschuwd. Brandweer Nederland presenteerde onlangs de resultaten van brandproeven in sloopwoningen, waaruit blijkt dat rookmelders in combinatie met sluiten van binnendeuren het beste perspectief biedt op tijdig, veilig vluchten.’

De kosten van rookmelders hoeven volgens Schoemaker geen beletsel te zijn voor verplichtstelling: ‘Het is een kleine investering die levens zal redden. Ons doel is dat uiteindelijk alle woningen in Nederland zijn toegerust met een goed werkende rookmelder. Daarbij is ’t van belang dat eigenaren en huurders zich meer bewust worden van de kans op brand en van de materiële en immateriële kosten die woningbranden met zich meebrengen.’

Dat dat bewustzijn niettemin toeneemt, valt af te lezen aan het groeiend aantal rookmelders in bestaande woningen; aangebracht op basis van vrijwilligheid en daartoe aangewakkerd door preventievoorlichting vanuit gemeente of brandweer. In de stad Groningen, bijvoorbeeld, is inmiddels 2/3 van alle woningen voorzien van een rookmelder. In 1996 was dat nog maar 8%, zo blijkt uit recent onderzoek van de gemeente Groningen. Ook controle- en preventieacties van de veiligheidsregio’s in den lande werpen hun vruchten af. Zo heeft Brandweer Drenthe in de afgelopen paar jaar in totaal 2.350 woningen van particulieren en woningcorporaties bezocht en in totaal 2.000 rookmelders (gratis) geïnstalleerd. In sommige plaatsen is de rookmeldersdichtheid tot 40% gestegen. Komend halfjaar gaat de brandweer in Drenthe de brandveiligheid in nog eens 2.800 huizen aan de tand voelen.

  • Foto: Google.com
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey