Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandweer krijgt vleugels

17 maart 2015

De regering wil brandweer en politie voortaan toestaan om met drones boven gebouwen en mensenmenigten te vliegen. Het kabinetsstandpunt is begin deze maand aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt, met daarbij de aankondiging van een noodzakelijke wijziging van de Wet luchtvaart per 1 juli van dit jaar.

Onbemande, op afstand bestuurde luchtvaartuigen kunnen een grote rol spelen bij hulpverlening, opsporing en handhaving van de openbare orde, vindt het kabinet. Bovendien brengen drones grote economische en maatschappelijke kansen voor overheden en bedrijven met zich mee. Daarom moeten brandweer en politie ruime(re) mogelijkheden krijgen om drones in te zetten, op elke locatie en zowel overdag als ná zonsondergang. Regeringspartijen VVD en PvdA voegen hieraan toe dat drones tevens van nut zijn bij bijvoorbeeld inspectie van infrastructuur, terreinen en objecten en bij klimatologisch onderzoek.

De brandweer hoopt met de drones (ofwel: ‘RPAS’, remotely piloted aircraft system) sneller en veiliger brandhaarden op te sporen en te bestrijden. Twee veiligheidsregio’s – Twente en Midden- en West-Brabant – bezitten al een drone, maar de inzet wordt bemoeilijkt door de regelgeving. Voor gebruik is nu nog een vergunning nodig, die zo’n 5 tot 6 weken op zich laten wachten. De reactie van Wilbert Kleijer van Brandweer Nederland op het regeringsstandpunt is dan ook positief: ‘We zijn zeer verheugd dat het kabinet onze behoefte onderschrijft en het voornemen heeft om dit per 1 juli 2015 in wetgeving te borgen. Het kabinetsstandpunt beschouwen wij dan ook als een goede stok achter de deur om samen met de wetgever tot werkzame kaders en afspraken te komen.'

Dat is nodig omdat het standpunt vooralsnog een standpunt op hoofdlijnen is en belangrijke voorwaarden stelt. Beroepsmatig vliegen met drones mag (nog steeds) alleen als alle veiligheidsvoorschriften in acht zijn genomen. Bovendien is de wetwijziging niet al op 1 juli een feit. Kleijer: ‘Tot die tijd zijn wij bezig om tot een ministeriële regeling (nog geen wet) te komen, op basis waarvan brandweer en politie een tijdelijke ontheffing kunnen krijgen. Wij hopen dat deze regeling af is voor 1 juli 2015'. Zo’n ontheffing wordt verleend als de veiligheid gegarandeerd is. Dat moet worden aangetoond via onder meer certificering van systemen en onderhoud en succesvol afgeronde opleidingen en trainingen.

Onder aanvoering van Kleijer komt de RPAS-projectgroep van Brandweer Nederland deze zomer met een position paper rond verantwoorde, professionele inzet van drones waarin de laatste ontwikkelingen en kennis zijn verwerkt. Dit paper wordt besproken in de Raad van Brandweercommandanten en kan nut zijn bij nadere uitwerking van het kabinetsstandpunt, eveneens deze zomer verwacht. Ondertussen zijn de regio’s Twente en Midden- en West-Brabant volop bezig om de noodzakelijke certificaten te behalen en met de samenstelling van een operationeel handboek. Hierin worden de eisen uit de Wet luchtvaart gekoppeld met het operationeel optreden. ‘Ook maken beide regio’s zich samen met de Nationale Politie sterk om de behoeften van de gehele Openbare Orde en Veiligheid-sector in de regelgeving te borgen. Hiervoor zitten de partijen geregeld om tafel en zijn al meerdere adviezen voor nieuwe regels uitgebracht’, aldus Kleijer. Wordt binnenkort ongetwijfeld vervolgd.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey