Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandwerende coatings in theorie en praktijk

20 februari 2015

Goed nieuws! De Nederlandse ontwerp- en bouwpraktijk doet steeds vaker een beroep op brandwerende coatings om staalconstructies van gebouwen de gevraagde brandwerende bescherming te geven. De toepassingen nemen hand over hand toe dankzij aanhoudende verbetering van producten, beproevings- en toepassingsvoorschriften, testmethoden en -faciliteiten, maar natuurlijk ook door de groeiende kennis en ervaring onder ontwerpers, bouwers en toetsers. Toch is het gebruik van brandwerende coating nog geen decennia-oude, diepgewortelde traditie in de vaderlandse bouw, waardoor de kwaliteit van ontwerp, uitvoering óf eindresultaat soms nog niet helemaal ‘volgens het boekje’ zijn. De Technische Commissie Brandveiligheid (TC 3) van Bouwen met Staal doet daar wat aan met het seminar ‘Brandwerende coatings: theorie & praktijk’, donderdag 16 april a.s. op de Troned Safety Campus in Enschede.

De toepassingsopties ‘uit de brochures’, maar vooral ook de praktijkervaringen in projecten, bij werkvoorbereiding, applicatie, transport, montage en kwaliteitscontroles komen over de bühne. Tot het sprekerscollectief behoren Richard Knauff (senior-specialist brandveiligheid van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en de TC 3-leden Rob van Druenen (business development manager, International Paint) en Dick Markwat (tendermanager, Hollandia).

Tim van der Waart van Gulik (projectleider Fire Engineering bij Efectis Nederland en eveneens TC 3) gaat dieper in op de innovaties in het testen van brandwerende coatings en de aanstaande veranderingen in de regelgeving. Zo is voor brandwerende coatings een nieuwe, geharmoniseerde Europese productnorm in de maak. Zodra deze norm is gepubliceerd, zijn leveranciers van brandwerende-coatingproducten die binnen de EU in omloop zijn, verplicht deze producten te voorzien van CE-markering met prestatieverklaring. Overigens zijn diverse leveranciers hier al vrijwillig toe overgegaan. De CE-markering en prestatieverklaring bij hun producten berust dan op een prestatiebeoordeling volgens ETAG 018-02 (Reactive coatings for fire protection of steel elements). Het beproeven van de brandwerendheid van de producten dient te gaan volgens NEN-EN 13381-8 (‘Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructiedelen - Deel 8: Reagerende bescherming aangebracht op stalen constructiedelen’).

Om de praktische ervaringen van de deelnemers verder te verrijken, staan in de middag enkele praktijktests op het seminarprogramma: de beproeving van het gedrag van brandwerende coating op stalen constructiedelen en proeven op verschillende verbindingen van gecoat en ongecoat staal.

  • Het complete seminarprogramma en het aanmeldingsformulier vindt u op www.bouwenmetstaal.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden!
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey