Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Opmaat tot aardbevingsbestendig ontwerpen

29 januari 2015

Aardbevingsbestendig ontwerpen en bouwen. Met brandveiligheid heeft ‘t niet direct van doen, maar des te meer met de algehele veiligheid van gebouwen en hun gebruikers in Groningen. Vooral in het noordoostelijk deel van de provincie, maar zelfs ook al in de hoofdstad Groningen zijn de risico’s op aardbevingen als gevolg van de gaswinning aanzienlijk en is al heel wat schade aan bouwkundige en constructieve delen van woningen en gebouwen opgetekend. Het seminar ‘Aardbevingsbestendig ontwerpen’ op 5 en 6 maart a.s. in (hoe kan ’t anders) Groningen doet uitgebreid verslag van onderzoek naar de aardbevingsrisico’s, nu en in de nabije toekomst, en naar de aard en omvang van belastingen op constructies van gebouwen, zowel bestaand als nieuw.

Na deze ‘probleemstelling’ worden de diverse, praktische oplossingsrichtingen gepresenteerd voor analyse en classificatie van aardbevingsrisico’s en het ontwerpen, berekenen en toetsen van constructies op aardbevingsbelastingen. Hierbij wordt vanzelfsprekend ingegaan op de opzet, werking en toepassing van de voorschriften voor aardbevingsbestendigheid, waaronder de aanstaande Nationale Praktijkrichtlijn NPR 9998 ‘Ontwerp en beoordeling van aardbevingsbestendige gebouwen bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren’ en de NEN-EN 1998 ofwel Eurocode 8, de serie Europese normen voor ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies. Speciaal voor bestaande gebouwen en woningen in Groningen worden methoden voor het (preventief) versterken van de constructie uit de doeken gedaan.

Met deze onderwerpen is het seminar vooral voor bestemd voor constructeurs. Ze krijgen de informatie aangereikt door ervaren vakgenoten, werkzaam bij gerenommeerde bureaus als RoyalHaskoningDHV, Witteveen+Bos, Grontmij, Arcadis en ABT. Het complete collectief van zo’n 20 sprekers is echter breder. Ook vertegenwoordigd zijn bijvoorbeeld TU Delft Civiele Techniek en het European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering. Namens de gemeente Slochteren is het woord aan burgemeester Gert-Jan ten Brink. Mede daarom zal ook de plantoetser, architect, bouwkundig tekenaar, aannemer of toeleverancier veel van zijn gading vinden in het seminar-aanbod.

  • Klik hier voor het volledige seminarprogramma en de link naar het aanmeldingsformulier. De kosten van deelname bedragen € 1.023,50 per persoon (voor beide dagen), inclusief catering en info-syllabus. Leden van Bouwen met Staal betalen € 890,00 p.p. De seminarlocatie is het Hampshire Hotel-Plaza in Groningen.
  • Bouwen met Staal organiseert het seminar samen met EPI-kenniscentrum, de nationale kennisinstelling voor aardbevingsbestendig (ver)bouwen. Het initiatief voor het seminar komt van de Technische Commissie ‘Aardbevingsbestendig Ontwerpen’ (TC 13) van Bouwen met Staal.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey