Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandclassificatie elektrische kabels genormeerd

19 januari 2015

De brandveiligheid van elektrische kabels voor vaste installaties in gebouwen en infrastructurele werken vallen over enige tijd ook onder de Europese Verordening voor bouwproducten (Construction Products Regulation, CPR). Dat brengt met zich mee dat deze kabels in de nabije toekomst moeten worden voorzien van CE-markering, inclusief opgave van indeling in brandklassen. Wanneer welke brandclassificatie van toepassing is, dienen de EU-lidstaten individueel te regelen. Voor ons land heeft het NEN de eisen hiervoor nu vastgelegd in de ontwerp-NEN 8012 ‘Beperking van schade als gevolg van brand van en via de elektrische leidingen in de elektrische installatie.’ Dit normontwerp, gepubliceerd op 1 oktober 2014, geeft de voorschriften voor kabels voor wat betreft hun gedrag bij brand. Naast deze ‘reaction to fire’ stelt de CPR ook voorwaarden aan het functiebehoud, ‘resistance to fire’. Voor dit onderdeel zijn nog nationale voorschriften nodig.

De NEN 8012 gaat de NTA 8012 (Nederlands Technische Afspraak) vervangen. Een van de verschillen met de voorganger is de aangepaste risicoanalyse met wegingsfactoren. Als alternatief hiervoor biedt de norm nu ook een stappenplan met flowcharts. De bezettingsgraadklasse-indeling heeft plaats gemaakt voor een indeling voor uitwendige invloeden volgens de laagspanningsnorm NEN 1010 met betrekking tot ontruimingsmogelijkheden. Verder geeft de norm nu ook een beschrijving van de relatie tussen de NEN 8012/NTA 8012, de NEN 1010 en het Bouwbesluit en van de betekenis van brand- en rookklassen. Als aanvullende classificatiecriteria zijn ‘corrosiviteit/zuurgraad’ en ‘vallende brandende deeltjes’ toegevoegd.

Tot 31 december vorig jaar konden belanghebbenden commentaar indienen op het ontwerp. Aan de hand van de reacties maakt de werkgroep van normcommissie NEC 64 ‘Installatievoorschriften, lage spanning’ het normontwerp definitief.

  • De ontwerp-NEN 8012 is te bekijken en te bestellen in de NEN-shop
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey