Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

Let op!
Deze webpagina werkt het beste op een desktopcomputer met een minimale schermresolutie van 1024 pixels.

2: Bepaling van de brandwerendheidseis

Voor kantoren met verblijfsvloeren > 5 m (tot 70 m) geldt (volgens Bouwbesluit 2012) een eis van 60 minuten voor de 'hoofd'draagconstructie. Hierbij is rekening gehouden met 30 minuten reductie in verband met de lage permanente vuurbelasting (is vrijwel altijd van toepassing). Lagere kantoren (met de hoogste verblijfsvloer < 5 m) óf drielaagse kantoren uit één brandcompartiment hebben maximaal een eis van 30 minuten in verband met vluchten of branduitbreiding naar andere compartimenten of gebouwen.

  Aantal Eis 'hoofd'draagconstructie¹ Eis vloer² Eis gevel constructie³
Wat is het aantal bouwlagen? ≥ 3 601b 60 30
1 of 2 01a 30 30

1) Het Bouwbesluit 2012 gebruikt de term 'hoofd'draagconstructie niet meer, maar omschrijft wanneer de eisen gelden. Dit is voor de constructie die bij bezwijken leidt tot een instorting buiten het brandcompartiment.

1a) Voor kantoren met 1 of 2 bouwlagen stelt het Bouwbesluit 2012 geen eis aan de brandwerendheid van de 'hoofd'draagconstructie.

1b) Voor kantoren met 3 bouwlagen of meer geldt volgens Bouwbesluit 2012 wel een eis voor de 'hoofd'draagconstructie, te weten 60 minuten brandwerendheid op bezwijken. Dat wil zeggen voor constructies die bij bezwijken leiden tot bezwijken van een ander brandcompartiment of extra beschermde vluchtroute. Voor kantoren met 3 bouwlagen die slechts uit 1 brandcompartiment bestaan, geldt deze 60-minuteneis dus niet.

Een kantoorgebouw van 4 bouwlagen (van bijv. 15x15 m) kán één brandcompartiment zijn, waarvoor de eis van 60 minuten brandwerendheid op bezwijken níet geldt. Toch zal deze eis zich in de praktijk doorgaans voordoen, als de trap vanaf de 4e bouwlaag meer dan 8m overbrugt en dat is vaak het geval. Het trappenhuis is dan een extra beschermde vluchtroute die buiten het brandcomartiment moet liggen en 60 minuten afgeschermd moet zijn. De eis van 60 minuten brandwerendheid op bezwijken zal dan van toepassing zijn op de constructie buiten het trappenhuis, tenzij bij bezwijken van deze constructie het trappenhuis blijft staan en daarmee bruikbaar blijft. Bij 3 bouwlagen overbrugt het trappenhuis geen 8m. Maar bij meer dan 4m overbrugging moet er wel een beschermde vluchtroute zijn. Deze vluchtroute mág in het brandcompartiment liggen, maar wordt dan wel 30 minuten afgeschermd. In dat geval geldt voor de constructie buiten het trappenhuis een eis van 30 minuten brandwerendheid op bezwijken, wanneer deze bij bezwijken het trappenhuis omtrekt.

2) De eis geldt wanneer de vloer een brandscheiding vormt. Wanneer dit niet zo is en de vloer is geen onderdeel van de draagconstructie, is er slechts een eis van 30 minuten als er een beschermde vluchtroute over de vloer loopt. Is ook dat niet het geval, dan geldt er geen eis.

3) De eis geldt als er voor delen van de gevel een eis geldt aan de brandwerendheid in verband met het voldoen aan de wbdbo-eis naar bovengelegen brandcompartimenten of naar aangrenzende percelen (bij geringe afstand tot de perceelsgrens).