Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Brandveiligheid veestallen aangepakt

9 januari 2012

NVBR, het Verbond van de Verzekeraars, LTO Nederland, de Dierenbescherming en de drie Ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Veiligheid en Justitie, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben de handen ineengeslagen om het aantal stalbranden en de dieren die hierbij omkomen fors te verlagen. De organisaties willen gehoor geven aan de roep vanuit politiek, maatschappelijke instellingen en de agrariërs zelf om een betere preventie van het ontstaan en de gevolgen van branden in veestallen.

Een gezamenlijk Actieplan Stalbranden 2012–2016 beoogt vooral een brandveiligere bedrijfsvoering door de veehouders. Hiertoe moeten ze zich meer bewust worden van de brandrisico’s in hun gebouwen en de benodigde maatregelen nemen om die risico’s tot het minimum te beperken. Gemeentelijke brandweer, verzekeraars, stallenbouwers, maar bijvoorbeeld ook dierenartsen moeten hen hierin met raad en daad terzijde staan. Om (toekomstige) veehouders voor te lichten, voorziet het actieplan onder meer in themabijeenkomsten op locatie en een lesmodule brandveiligheid voor land- en tuinbouwopleidingen.

Daarnaast gaat de Rijksuniversiteit Wageningen onderzoeken hoe de huidige brandveiligheidsregels voor stallen worden nageleefd. Halverwege dit jaar komt de universiteit met eventuele adviezen voor verbeterde regelgeving. De onderzoeksresultaten worden dan tevens ingezet voor herijking van het actieplan en vaststellen van verdere acties.

Het actieplan en de Tweede-Kamerbrief van EZ-staatssecretaris Bleker over dit onderwerp zijn te downloaden van www.rijksoverheid.nl

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey