Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

Onderzoeksraad trekt harde conclusies brand Chemie-Pack

16 januari 2012

De NOS heeft de hand weten te leggen op de eindconclusies in het concept-onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de grote brand bij Chemie Pack in Moerdijk, op 5 januari vorig jaar. De omroep bracht het nieuws in de journaals van afgelopen zondag.

De Onderzoeksraad boog zich over de directe en achterliggende oorzaken van ontstaan en uitbreiding van de brand en over de daaropvolgende crisiscommunicatie. De brand ontstond doordat een Chemie-Packmedewerker – in strijd met de milieuvergunning – open vuur gebruikte om een koude membraanpomp op te warmen. Hierbij kwam het brandbare xyleendamp uit de lekbak onder de pomp tot ontbranding. Door de directe nabijheid van een groot aantal containers met brandbare vloeistoffen breidde de brand zich uit tot een grote, onbeheersbare plasbrand.

Naast het niet naleven van de vergunning, was de risicobeheersing binnen het bedrijf op meerdere niveaus – technisch, organisatorisch en voor wat betreft de managementcompententies – niet op orde, meent de Onderzoeksraad. Daarnaast vraagt de raad zich af of de gemeente Moerdijk de documenten van Chemie-Pack voor de vergunningaanvraag wel op juistheid heeft beoordeeld. De tekortkomingen in de documentatie en de latere overtredingen tegen de verleende vergunning hadden aanleiding moeten zijn voor scherper gemeentelijk toezicht.

Ook over de crisiscommunicatie is de raad niet te spreken. Bij het regio-overschrijdende incident waren veel partijen betrokken, zónder een echte gezamenlijke strategie in de communicatie met de bevolking. Bovendien waren ze zich onvoldoende bewust van de grote impact van de brand op de bevolking. De berichten van de overheid waren weliswaar inhoudelijk correct, maar sloten niet voldoende aan bij de beleving en het kennisniveau van de burgers. Hierdoor ontstond bij hen onduidelijkheid over de aard, bestrijding en gevolgen van de brand.

De eindconclusies uit het concept-rapport van het onderzoek zijn hier te downloaden. Het definitieve onderzoeksrapport verschijnt naar verwachting eind deze maand. In augustus 2011 deed de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid al verslag van haar onderzoek naar de aanpak van de brandbestrijding. Deze rapportage is hier te downloaden.