Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS


NEN 6089 afgestemd op Bouwbesluit 2012

13 april 2012

NEN heeft de NEN 6089 ‘Bepaling van de opvang- en doorstroomcapaciteit van een bouwwerk’ geactualiseerd. De norm, vorig jaar mei gepubliceerd, is nu geheel afgepast op de systematiek en terminologie van het nieuwe Bouwbesluit. De afstemming betreft voornamelijk het gebruik van de termen ‘(sub)brandcompartiment en -compartimentering’ en de uitgangspunten voor veilig vluchten. Het uitgangspunt van de norm is onveranderd: bij brand moeten mensen een gebouw veilig kunnen verlaten.

De bepalingsmethode in de norm is primair bestemd voor volledige ontruimingen. Een gefaseerde ontruiming is onder voorwaarden toegestaan. In dat geval wachten de aanwezigen in een aparte opvangruimte (een rookcompartiment) om vandaaruit gefaseerd in groepjes het trappenhuis in te gaan. De bepalingsmethode is gebaseerd op een sterk vereenvoudigd model van een werkelijke ontruiming. Doel van een berekening volgens de norm mag dan ook niet zijn het voorspellen van de werkelijke ontruimingstijd, maar vaststellen of de bouwkundige kenmerken van het gebouw een veilige ontruiming garanderen. De norm moet dit faciliteren voor een breed scala aan gebouwen met vaak uiteenlopende bouwkundige karakteristieken en is daarmee niet altijd even gemakkelijk toe te passen.

Steun bij gebruik biedt de NPR 6080. Dit rekenprogramma gaat snel na of de opvang- en doorstroomcapaciteit van trappen, hellingbanen of vloeren voldoen aan de eisen in de norm. Om het ontwerp van een trappenhuis te optimaliseren, kan de software snel verschillende varianten doorrekenen, aan de hand van bijvoorbeeld een gewijzigde geometrie of een ander ontruimingsscenario. Het rekenprogramma, uitgebracht in 2011, kan gewoon in gebruik blijven. Het nieuwe Bouwbesluit heeft geen invloed op de rekenmethodiek van de NPR.

Naast een compleet nieuwe versie van de NEN 6089 is het correctieblad C1:2012 ook los verkrijgbaar. Hiermee kunnen gebruikers van de bestaande NEN 6089:2011 hun exemplaar up to date maken.

De NEN 6089 dekt vrijwel alle gebruikfuncties in het nieuwe Bouwbesluit. Uitzonderingen zijn gebouwen met woonfuncties, celfuncties (voor gedetineerden) en gezondheidszorgfuncties (voor bedgebonden patiënten).

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey