Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS


Praktische adviezen voor brandveilige sportstadions

11 mei 2012

Bij sportstadions, en dan vooral de grotere voetbalarena’s, speelt in beginsel een tegenstelling tussen de belangen van (brand)veiligheid en die van de beveiliging. Zo kan de noodzaak van een onbelemmerde entree tot de uitgangen, voor snel en veilig vluchten, op gespannen voet staan met de toegangsbeperkingen in het kader van de sociale veiligheid. Daarom is het belangrijk om de security en safety al bij het stadion-ontwerp optimaal op elkaar af te stemmen. Handig hulpmiddel hierbij is de nieuwe Handreiking Brandveiligheid stadions. Met deze publicatie geeft de NVBR gehoor aan de roep bij brandweerkorpsen, toetsende instanties en stadionbeheerders om duidelijke richtsnoeren voor het uniform beoordelen van de brandveiligheid van sportstadions.

In de Handreiking presenteert de werkgroep Stadions van de vakgroep Veilig Gebruik van de NVBR haar visie op de brandveiligheid van stadions. De bijpassende maatregelen worden helder en bondig toegelicht en gemotiveerd. Aan bod komen onder meer de bluswatervoorziening en bereikbaarheid van het stadion voor hulpverleningsdiensten, brandcompartimentering, vluchtwegen, installaties en de organisatorische brandpreventie. De handreiking is inzetbaar bij ontwerp, bouw en gebruik van sportstadions, van groot tot klein. Wel behoort het gebruik beperkt te blijven tot de sportfunctie van het stadion. Elke andere functie van het stadion, zoals de bijeenkomstfunctie (popconcerten), valt buiten de reikwijdte van de publicatie. De handreiking sluit volledig aan op actuele regelgeving, waaronder het nieuwe Bouwbesluit. De 1986-uitgave ‘Brandbeveiliging Voetbalstadions’ van de Inspectie voor het Brandweerwezen van BiZa kan het archief in.

  • Handreiking Brandveiligheid stadions is hier als gratis PDF te downloaden.
  • Foto: Kyocera-stadion (ADO Den Haag) (Zwarts & Jansma Architecten).

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey