Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS


Norm voor beheer van rookbeheersingssystemen herzien

4 juni 2012

De effectieve werking van een rookbeheersingssysteem in een gebouw valt of staat – uiteraard – bij blijvend adequaat beheer, controle en onderhoud van het systeem. Daarom heeft NEN het bestaande deel 3 van NEN 2654 (Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties ) met de eisen voor rookbeheersingssystemen op verschillende onderdelen aangepast. De herziene norm is toepasbaar op natuurlijke en mechnanische rook- en waterafvoerinstallaties en overdrukinstallaties (mechanische toevoerventilatie voor overdrukinstallaties) in bijvoorbeeld trappenhuizen en liftschachten. Ook ventilatiesystemen in parkeergarages en tunnels worden door de norm afgedekt. NEN 2654-3 vervangt het gelijknamige normdeel uit 2006 en het ontwerp uit 2011.

Eerder dit jaar is ook het ontwerp van het herziene deel 1 verschenen, ter vervanging van de versie uit 2002. Deel 1 bevat de eisen voor beheer, controle en onderhoud van autonome brandmeldinstallaties in gebouwen. Deel 2 dateert van 2004 en heeft betrekking op ontruimingsalarminstallaties in gebouwen, waarbij de apparatuur en bekabeling niet zijn geïntegreerd met andere installaties.

  • Info, preview en bestellen: NEN 2654-3, NEN 2654-1, NEN 2654-2
  • Foto: parkeergarage winkelcentrum De Spil in Houten, voorzien van parkeergarageventilatiesysteem van Colt.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey