Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS


Nieuwe normontwerpen voor brandveiligheidsmeting

26 september 2012

Voor het beoordelen van de brandveiligheid van utiliteitsgebouwen zijn bij het NEN twee normontwerpen verschenen. NEN 6059-1 ‘Nulmeting brandveiligheid bouwwerken’ biedt de handreikingen voor een betrouwbare scan van het actuele brandveiligheidsniveau van het gebouw. Hiermee komen eventuele tekortkomingen of gebreken én de mogelijke verbeteringen aan het licht. Welke maatregelen nodig zijn om het (verbeterde) brandveiligheidsniveau te handhaven, staat in de NEN 6059-2 ‘Conditiemeting brandveiligheid bouwwerken’. Deze norm geeft aanwijzingen voor periodieke inspectie van fysieke ruimten of onderdelen daarvan.

De beide normen zijn toepasbaar bij cel-, bijeenkomst-, kantoor- en logiesfuncties. De logiesfunctie dient in een logiesgebouw (bijvoorbeeld hotel of pension) te zijn ondergebracht. De sub-gebruiksfuncties binnen een bijeenkomstgebouw – voor het bekijken van sport en voor kinderopvang – vallen buiten het werkgebied van de normen.

Commentaar geven op de ontwerpen kan nog tot 1 oktober a.s. via www.normontwerpen.nen.nl. Bij de definitieve NEN 6059-1 verschijnt tevens een computerprogramma, waarmee de nulmeting dynamisch en in 3D is uit te voeren.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey