Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Op weg naar nieuwe brandveiligheid

16 november 2012

NIFV, Efectis en TNO en deskundigen bij overheid, onderwijs en bedrijfsleven hebben hun gezamenlijke visie op de brandveiligheid van gebouwen handen en voeten gegeven in het boek ‘Roadmap voor resultaat. Brandveiligheid 2.0’. Samen met een kennisagenda vormt de roadmap de concrete uitwerking voor een nieuwe aanpak van brandveiligheid, op basis van een brede en systematische samenwerking. De publicatie geeft de ambities voor de komende 10 jaar, mét invulling van de tussenliggende trajecten.

  • Een gratis exemplaar van het boek (ISBN 978-90-5986-407-8) is op te vragen bij Monique van der Deijl van Efectis, via e-mail monique.vanderdeijl@efectis.com of tel. (088) 347 37 02.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey