Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

NEN 6075 en 6061 gecorrigeerd

12 januari 2013

NEN is het jaar begonnen met wijzigingen van twee belangrijke Nederlandse (brand)veiligheidsnormen: NEN 6075 en NEN 6061.

NEN 6075:2011 geeft de regels en methode voor het bepalen van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, afgeleid van de wbdbo. Voor rookscheidingen in een gebouw geldt in het algemeen een eis van 30 minuten rookwerendheid. Volgens 6075 komt dat overeen met 20 minuten wbdbo op het criterium vlamdichtheid betrokken op de afdichting (E). Wijziging van de norm was nodig om onduidelijkheden bij ventilatiesystemen weg te nemen en aansluiting te vinden bij de bestaande bouw. Het nieuwe correctieblad bij de norm geeft een aangepaste klassering van ventilatiesystemen en rook- en warmteafvoersystemen. In het hoofdwerk van de norm staat nog dat producten vlamdicht moeten zijn zónder tijdsduur (E 0). Dat is nu veranderd in E 20.
Daarnaast is de bepalingsmethode voor de rookdoorlatendheid uit de oude, nog steeds verkrijgbare NEN 6075:1991 overgenomen. Hiermee is de NEN 6075:2011 ook inzetbaar geworden voor bestaande bouw.
Om aan te haken bij het Europese normenstelsel is in de NEN 6075:2011 de notatie ‘Sm’ vervangen door S200. S200 (en Sm) staat voor de rookdoorlatendheid van een bouwproduct of bouwdeel bij hoge temperatuur (200 °C). Het andere bepalingscriterium is Sa: de rookdoorlatendheid bij normale temperatuur (20 °C). Welk criterium aan de orde is, hangt af van de precieze functie van het bouwdeel.

Bij NEN 6061:1991 ‘Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen’ zorgt het wijzigingsblad ervoor dat nu ook de Europese brandklassensystematiek volgens NEN-EN 13501-1 toepasbaar zijn. Deze Europese norm biedt de classificatie van bouwproducten en bouwdelen op grond van resultaten van de beproeving van het brandgedrag.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey