Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Herziene NEN 6068 en 6069 op handen

5 februari 2013

Nog dit kwartaal publiceert het NEN de nieuwe versies van twee belangrijke Bouwbesluit-normen voor brandveiligheid. Het betreft de NEN 6068 voor het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en NEN 6069 voor het bepalen van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten.

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de huidige uitgaven, uit 2011, worden uit de doeken gedaan tijdens een NEN-Informatiemiddag op 11 april a.s. in Delft. Jur van Oerle belicht de veranderingen in de NEN 6068. Bert Nieuwenhuizen behandelt de aanpassingen van de NEN 6069. Na dit duo betreedt Carolien Boot de bühne voor een uiteenzetting van de betekenis van de wijzigingen voor praktisch normgebruik.

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: de bepalingsmethode van de nieuwe NEN 6068 wordt ook geschikt voor hellende gevels, dakopeningen en dakkapellen. De huidige methode is voor deze bouwdelen niet toepasbaar. Ook is de norm grondig herschreven om de leesbaarheid te bevorderen. In de bestaande NEN 6069 is niet geheel duidelijk welke criteria moeten worden gehanteerd bij het bepalen van de brandwerendheid van gevels. Het ontwerp van de NEN 6069:2013 maakt hieraan een einde door voor allerlei, veelvoorkomende situaties aan te geven welke criteria aan de orde zijn, afhankelijk van een wbdbo-berekening volgens NEN 6068.

  • De ontwerpen van NEN 6068 en 6069 worden binnenkort voor (gratis) kennismaking en commentaar gepubliceerd op www.normontwerpen.nen.nl
  • Het programma en inschrijfformulier voor de Informatiemiddag over de gewijzigde normen vindt u op: www.nen.nl/web/Evenementen
  • Foto: atrium Stadskantoor Leyweg, Den Haag (Rudy Uytenhaak Architecten).

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey