Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Ontwikkeling brandweerdoctrine op stoom

9 april 2013

De ontwikkeling van de Brandweerdoctrine – kortweg: ‘de theorie achter de brandweerpraktijk’ – is een belangrijke nieuwe fase ingegaan. Vorige maand kreeg het Procesteam Brandweerdoctrine steun van de Raad van Brandweercommandanten om het Kwadrantenmodel in de Veiligheidsregio’s te implementeren en het thema ‘Verkenning’, dat gekoppeld is aan het Kwadrantenmodel, verder uit te werken. Om het procesteam bij dit werk te assisteren, zijn het Themateam Verkenning en het Implementatieteam in het leven geroepen. De teams worden geformeerd uit enthousiaste brandweerfunctionarissen die graag een bijdrage leveren aan de Brandweerdoctrine. Met de teams is tegelijkertijd een impuls gegeven aan twee andere vervolgstappen in de doctrine-ontwikkeling: het vergroten van de betrokkenheid binnen de brandweer en het versterken van de samenwerking tussen de verschillende brandweer-netwerken.

Het project van de Brandweerdoctrine is ontstaan vanuit de behoefte binnen brandweer Nederland aan meer duidelijkheid over de verschillende tactieken van brandbestrijding: welke tactiek moet je wanneer toepassen en welke methoden en technieken hanteer je hierbij? Voor één van deze tactieken – de offensieve buiteninzet – zijn inmiddels landelijke richtsnoeren voorhanden. In het kader van de Brandweerdoctrine wordt nu verder gewerkt aan de offensieve binneninzet, de defensieve binneninzet en de defensieve buiteninzet. Het uiteindelijke doel van de doctrine is dat brandweermensen beter en sneller in staat zijn een brand te beoordelen, het juiste repressieve optreden te kiezen en te bepalen welke kennis, ervaring en vaardigheden daarbij nodig zijn.

Wat de verschillende brandbestrijdingstactieken nu precies behelzen, is vastgelegd in het zogeheten Kwadrantenmodel. Dit model geeft per tactiek het doel, de keuzecriteria en de toepasbaarheid op branden in verschillende typen gebouwen. Daarbij is er in de praktijk altijd gelegenheid om van tactiek te veranderen. Zo kun je beginnen met een defensieve buiteninzet en later omschakelen naar een offensieve binneninzet. Net als de Brandweerdoctrine is het Kwadrantenmodel nog niet definitief. Het procesteam gaat zich onder meer nog buigen over de technieken bij de verschillende tactieken. Opmerkingen, suggesties en andere medewerking aan doctrine en model kunnen bij het procesteam rekenen op een warm onthaal.

  • Voor meer informatie: www.brandweernederland.nl.
  • Tijdens het Nationaal Brandveiligheidscongres (18 april a.s. in Ede) belicht Gerrit Spruit, commandant brandweer Flevoland, de achtergrond en betekenis van de Brandweerdoctrine en het Kwadrantenmodel. Het programma van het congres en de aanmeldingsmogelijkheid vindt u op www.sbr.nl
  • Foto: Brandweer Zwolle.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey