Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

'Ontruimen doen we zo'

26 april 2013

Zo luidt het motto van de campagne ‘Volg de Pijlen’ die 23 april officieel van start is gegaan. Met de campagne wil de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) het correcte gebruik van de ‘groene pijlen’ stimuleren. ‘Regelmatige ontruimingsoefeningen volgens de vluchtroutes kunnen levens redden, dat is uit onderzoek gebleken’, verklaart NVFN-bestuurslid Herold Boertjens, ‘Een recent experiment van de Saxion Hogeschool, in opdracht van NVFN, heeft uitgewezen dat mensen in geval van calamiteiten gewoon via de bekende weg (meestal de ingang) het gebouw weer verlaten, tenzij ze anders zijn geïnstrueerd. Wie zich bewust is van de vluchtroute-aanduiding, volgt de aangewezen (en veiligste) route.’

Spin in het web van de campagne is www.volgdepijlen.nl. De website dient als infobron én platform voor het delen van kennis en ervaring tussen BHV-ers, facilitymanagers en de partners in de campagne, waaronder de koepels voor bedrijfshulpverlening (NIBHV), installateurs (Uneto-VNI), facilitymanagers (FMN, Facility Management Nederland), leveranciers (BBN, Brandveilig Bouwen Nederland) en het Ministerie van BZK. Een expertpanel, geformeerd uit representanten van de partners, gaat maandelijks een web-column vullen. Daarnaast worden voor de kennisuitwisseling netwerk- en informatiedagen en rondetafelbijeenkomsten georganiseerd.

De campagne begint overigens op een uitgelezen moment. Voor de aanduiding van vluchtroutes met grafische symbolen is de NEN-EN-ISO 7010, de 'pictogramnorm', onlangs overgenomen door Nederland en de andere Europese landen. Hierdoor is de internationale harmonisatie van vluchtwegaanduiding een stuk dichterbij gekomen. De overname betekent onder meer dat de bekende pictogram voor vluchtroute-aanduiding in de NEN 6088 geleidelijk plaats gaat maken voor het alternatief in de 7010.

Belangrijk verschil is dat in de nieuwe picto het mannetje de deur al heeft bereikt en erdoorheen loopt. Bovendien is de pijl groter weergegeven.

De NEN-EN-ISO 7010, gepubliceerd in september 2012, biedt eveneens een brede verzameling veiligheidssymbolen, zoals voor brandblussers en rookmelders. De Nederlandse norm voor veiligheidssymbolen, de NEN 3011, verwijst voor veel van deze symbolen naar de NEN-EN-ISO 7010. Op zijn beurt gaat het Bouwbesluit 2012 verwijzen naar de NEN 3011, zowel voor wat betreft veiligheids- als vluchtroute-aanduiding. Dat kan ná officiële publicatie van de wijziging in de Staatscourant.

  • www.volgdepijlen.nl
  • Op de foto, de partners in de campagne 'Volg de Pijlen', v.l.n.r. en v.b.n.b: Jan Luijten (NVB Centraal- en Zuidoost Nederland), Jan Haas (NVB), Bob van Os (Ministerie BZK), Dirk Jan de Boer (Saxion), Koos Pulleman (NIBHV), Thijs van der Veen (Uneto-VNI), Martin Visser (Uneto-VNI), Tessa Jeans (FMN), Marieke van Daal (Brandwondenstichting), Froukje de Jong (VZBI), Henk Hoevers (BBN), Ab van der Walle (BBN), Albert Hindriks (BBN), Steven van der Minne (BHV Platform).
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey