Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Geen nood bij brand!

12 juni 2013

De brancheorganisaties voor de gezondheidszorg ActiZ en VGN zijn samen met Brandweer Nederland gestart met Geen nood bij brand!, een project om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid binnen zorginstellingen te verhogen.

Het project richt zich niet alleen op bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Ook de organisatorische aspecten voor een veilige woon- en werkomgeving krijgen de aandacht. Actuele aanleiding voor het gezamenlijk optreden is de uitkomst van de jongste rapportage van de Rijksinspecties. Zij constateren dat 30% van de zorggebouwen technische tekortkomingen kent op het gebied van brandveiligheid. Een van de oorzaken daarvan is dat zorginstellingen tegenwoordig zelf verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid. Jan Kuyvenhoven, projectleider namens Brandweer Nederland, verklaart: ‘Tot voor kort kregen zorginstellingen voorgeschreven hoe ze brandveiligheid moesten regelen. Via dit project willen we bereiken dat zorgorganisaties met de brandweer afspraken maken over de brandveiligheid.’
‘We betrekken medewerkers en leidinggevenden van zorgorganisaties er actief bij’, vult ActiZ-beleidsadviseur Paul van Aken aan: ‘Hierdoor worden ze zich meer bewust van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van brandveiligheid. En dat moet leiden tot minder slachtoffers.’

In 2011 waren er zeven dodelijke slachtoffers als gevolg van brand in zorggebouwen te betreuren, zo blijkt uit de registratie van Incidentbeheersing Management Zorginstellingen (IbMZ), het kenniscentrum voor veiligheid in de zorg. De IbMZ-cijfers wijzen verder uit dat in de zorg elk jaar gemiddeld 1.100 branden ontstaan. Het gaat om kleine branden, waarvan het overgrote deel ook klein blijft. Het risico dat een kleine brand toch verkeerd uitpakt, is echter aanzienlijk. Alleen al omdat in bijvoorbeeld ziekenhuizen wordt gewerkt met zuurstof en ontsmettingsmiddelen zoals alcohol.

‘Geen nood bij brand!’ werd binnen de veiligheidsregio Gelderland-Midden ontwikkeld en uitgevoerd. Het initiatief werd in april 2010 bekroond met de Innovatieprijs Brandveiligheid van SBR. Het project wordt nu landelijk ‘uitgerold.’

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey