Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Verordening Bouwproducten: voordelen en verplichtingen

17 juli 2013

Twee jaar na vaststelling door het Europees Parlement is per 1 juli 2013 de Verordening bouwproducten nr. 305/2011 volledig van kracht. Hiermee vervalt de Richtlijn bouwproducten uit 1989. Vooral voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van bouwproducten brengt de verordening voordelen, maar ook verplichtingen met zich mee.

De verordening geeft de regels voor productie en handel van bouwproducten binnen landen van de EU én de import van bouwproducten door een lidstaat vanuit een land buiten de unie. Doel van de verordening is vooral om de handelsbarrières tussen de EU-landen te slechten. Er moet binnen Europa een ‘interne’ markt voor bouwproducten ontstaan. Daarnaast zorgt de verordening voor harmonisatie van de methoden binnen de EU voor het testen en beoordelen van bouwproducten op hun prestaties bij toepassing in een bouwwerk. Deze prestaties zijn onder meer belang om te voldoen aan de voorschriften in het Bouwbesluit 2012. De uniforme regels moet ertoe leiden dat bouwproducten in Europa op dezelfde manier worden getest of beoordeeld. Hierdoor kunnen producenten en handelaren kosten besparen: een test of beoordeling is niet meer voor elk land afzonderlijk nodig.

Tegenover die voordelen staan wel verplichtingen. Fabrikanten, importeurs of distributeurs (transporteurs of verkopers) die een bouwproduct binnen de EU in omloop brengen, dienen voortaan op dat product CE-markering aan te brengen. Ook moet een prestatieverklaring worden meegeleverd. Dit document informeert de eindgebruiker over de ‘essentiële kenmerken’: de eigenschappen van het product in relatie tot de nationale bouwwetgeving, in ons land het Bouwbesluit. Met de prestatieverklaring aanvaardt de producent of handelaar tevens de aansprakelijkheid voor eventuele schade die optreedt als het product niet ‘doet’ wat de prestatieverklaring belooft. De vereiste CE-markering, in combinatie met de prestatieverklaring, kunnen dan ook gaan bijdragen aan betere kwaliteitsborging in de bouw.

  • Meer (achtergrond)informatie over de Verordening bouwproducten en CE-markering vindt u in een nieuwe brochure van de Rijksoverheid. Deze 20 pagina’s tellende publicatie kunt u hier gratis downloaden.
  • De integrale tekst van de Verordening (als Publicatieblad van de Europese Unie) vindt u hier.
  • De antwoorden op vragen over CE-markering van bouwproducten voor brandveiligheidstoepassingen (zoals brandwerend glas, kozijnprofielen of rolluiken) zijn voor u verzameld op deze website.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey