Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Normering woningsprinklers op komst

17 augustus 2013

De toepassing van sprinklerinstallaties in woningen krijgt binnenkort een impuls met de NEN 2077 ‘Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud’. Het ontwerp van deze norm is onlangs gepubliceerd en nog tot 1 oktober a.s. door belanghebbenden van commentaar te voorzien. De NEN 2077 geeft de specifieke eisen en aanbevelingen voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van vaste (automatische) sprinklerinstallaties voor woningen én gebouwdelen met een woonfunctie. Voor alle andere gebouwfuncties (waaronder ook celfuncties) geldt de NEN-EN 124845:2004, aangevuld met de NEN 1073:2010. Richtsnoeren voor ontwerp, aanleg en onderhoud van woningsprinklers werden eerder gepubliceerd in het Memorandum 59 'Sprinklers voor de woonomgeving'. Het Nationaal Centrum voor Preventie publiceerde dit document in januari 2005 als bijlage bij de 'Voorschriften voor automatische Sprinklerinstallaties. De NEN 2077 bestrijkt straks het gehele terrein van ontwerp, installatie en beheer van sprinklers in woningen, inclusief de aanleg van watervoorzieningen, beproeving van de nieuwe installatie en uitbreiding van een bestaande sprinklervoorziening. Ook omschrijft de norm de bouwkundige details die minimaal nodig zijn om de woningsprinklers conform de norm te laten werken.

De ontwerp-NEN 2077 komt op een moment dat de roep om sprinklerbeveiliging van woningen in Nederland steeds luider klinkt. De publicatie van landelijk uniforme voorschriften zal naar alle waarschijnlijkheid een stimulans zijn voor breed gebruik van woningsprinklers, zoals in de VS en andere landen in Europa, waaronder Engeland dat overweegt om sprinklers in nieuwbouwwoningen verplicht te stellen.

  • Meer informatie over sprinklers (waaronder de woningsprinkler) is te vinden op deze website onder sprinklerinstallaties.
  • De ontwerp-NEN 2077 is in te zien en desgewenst te becommentariëren op www.normontwerpen.nen.nl. Commentaar moet uiterlijk 1 oktober a.s. bij het NEN binnen zijn. Inhoudelijke informatie over de norm is verkrijgbaar bij ing. Marc Mergeay, Consultant Bouwveiligheid bij het NEN, tel. (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl. Bestellen van de norm kan in de normshop van de NEN-website.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey