Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Eisen brandoverslag

Voor de brandwerendheid van het dak gelden (in het kader van wbdbo) doorgaans geen eisen, omdat een brand eerder via de gevel zal overslaan op naastliggende gebouwen. In enkele situaties – bijvoorbeeld wanneer op hetzelfde terrein een lage hal naast een hoge hal ligt – kan echter wel een brandwerendheidseis gelden voor het dak.

Voor de brandwerendheid van de gevel hangen de eisen af van het oppervlak van de gevel en de afstand van de gevel tot de perceelgrens De methode voor het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) volgens NEN 6068:2016 stoelt op het principe van spiegelsymmetrie. Gekeken wordt naar de te bouwen hal én een fictieve, identieke hal die spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelgrens ligt. De gevel van de nieuwe hal plus de gevel van de gespiegelde hal én de onderlinge afstand tussen de gevels van beide hallen verzorgen gezamenlijk de wbdbo.

Het Bouwbesluit 2012 geeft standaard een wbdbo-eis van 60 minuten voor brandcompartimenten die kleiner zijn dan 1.000 m2. Bij industriefuncties geldt een maximale compartimentsgrootte van 2.500 m2 en een eis van 60 minuten wbdbo. De eis kan zwaarder uitvallen bij grotere compartimenten met een hoge vuurbelasting (bij toepassing van NEN 6060). Afhankelijk van de gevelafmetingen is een afstand van 2,5–5,5 m tot de perceelgrens vereist om te voldoen aan 60 minuten wbdbo zónder brandwerende eisen aan de gevel (zie de grafiek hieronder).


Minimale afstand tussen hallen voor een wbdbo-eis van 60 minuten, afhankelijk van de hoogte en breedte van de gevel, volgens NEN 6068:2016, zonder dat eisen voor de gevels gelden (de afstand tot de perceelgrens is de helft van deze afstand).

Bij kortere afstand wordt aan 60 minuten wbdbo voldaan indien de nieuwe gevel 30 minuten brandwerend is van binnen naar buiten óf 30 minuten van buiten naar binnen.

Als de gevel 30 minuten brandwerend is van binnen naar buiten, moet de staalconstructie die de gevel steunt (vaak de hoofddraagconstructie van de hal) ook 30 minuten brandwerend zijn (in het kader van wbdbo). Is de gevel 30 minuten brandwerend van buiten naar binnen, dan geldt voor de staalconstructie géén eis.

Is de afstand tot de perceelgrens nog kleiner (< 0,5 m; er is dan geen sprake meer van brandoverslag, maar van branddoorslag), dan geldt voor 60 minuten wbdbo één van de volgende vier scenario's:

Bij 60 minuten van binnen naar buiten (tweede tekening van boven) moet de gevelondersteunende staalconstructie (de hoofddraagconstructie) óók 60 minuten brandwerend zijn. Bij 30 minuten van binnen naar buiten (eerste tekening van boven) is dat 30 minuten. In het tweede geval geldt voor de staalconstructie geen eis.

De wbdbo-eis is 30 minuten:

  • tussen twee lage gebouwen op hetzelfde (eigen) perceel;
  • tussen brandcompartimenten, elk niet groter dan 1.000 m2, in één laag gebouw (met de hoogste verblijfvloer op maximaal 5 m hoogte).

De wbdbo-eis is 20 minuten:

  • tussen brandcompartimenten in een bestaand gebouw.

NEN 6060 hanteert bij compartimentsgrootten van 1.000 m2 of meer (danwel 2.500 m2 of meer bij industriefuncties) een wbdbo-eis van 60 minuten óf meer, zowel tussen twee gebouwen als tussen brandcompartimenten in een gebouw.

Info en tools:

Project: bedrijfsgebouw Makita, Eindhoven (Van Aken architecten, foto's: Jef Klaassens).

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey