Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo)

Voor gevels en wanden van kantoorgebouwen kunnen brandwerendheidseisen gelden om branddoorslag en/of brandoverslag te voorkomen. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) staat voor de kortste tijd (in minuten) dat een brand beperkt blijft tot één ruimte, voordat uitbreiding naar een andere ruimte plaatsvindt. Bij het bepalen van de wbdbo worden alle mogelijke trajecten van branduitbreiding bekeken: brandoverslag, branddoorslag en combinaties daarvan.

Brandoverslag is de uitbreiding van brand via de buitenlucht (bijvoorbeeld van het ene gebouw naar het andere, naburige gebouw óf van de ene bouwlaag via gevelopeningen naar de bovengelegen verdieping).
Branddoorslag is branduitbreiding die níet via de buitenlucht verloopt (bijvoorbeeld van het ene compartiment naar het andere binnen het ‘afgesloten’ gebouw).

De brandwerendheid van een scheidingsconstructie hoeft niet altijd gelijk te zijn aan de wbdbo. Zie ook: ...Aan een wbdbo-eis is bijvoorbeeld ook – geheel of gedeeltelijk – te voldoen door de afstand tussen ‘ruimten’ te vergroten.

Foto's: Stadskantoor Leyweg, Den Haag (Rudy Uytenhaak Architectenbureau).

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey