Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Projectvoorbeeld

De richtlijn Brandveiligheid stalen parkeergarages is voor het eerst toegepast bij spoorparkeergarage Medimall in Rotterdam. Deze 'parkeerboulevard' bij het Maasstadziekenhuis meet 295x35x13 m, goed voor 1.800 parkeervakken verdeeld over vijf lagen.

Het ontwerp van Architectenburo Baart is uitgevoerd met een modulair bouwsysteem, ontwikkeld door het architectenbureau in samenwerking met aannemer BAM Wegen en staalbouwer ASK Romein. ASK en ABR tekenen voor het ontwerp van de draagconstructie: een staalskelet van stalen kolommen in de gevel en middenzone en stalen liggers met kanaalplaatvloeren. Stalen K- en X-verbanden verzorgen de stabiliteit.

Op basis van de richtlijn is met CFD-berekeningen aangetoond dat de garage één natuurlijk geventileerd brandcompartiment is. Vanwege de hoogte van de parkeergarage (13 m) geldt volgens Bouwbesluit 2003 een eis van 90 brandwerendheid voor de hoofddraagconstructie. Deze eis is verlaagd naar 60 minuten, dankzij de geringe permanente vuurbelasting (van het gebouw zónder auto's). Brandweer Rotterdam stemde in met de gereduceerde eis, nadat een veilige inzet van de brandweer was aangetoond met extra berekeningen onder verschillende weersomstandigheden.

Voor 60 minuten brandwerendheid zouden de stalen kolommen moeten worden gevuld met gewapend beton en de liggers brandwerend bekleed (de kanaalplaatvloeren zijn zelf al 60 minuten brandwerendheid). De toepassing van FSE volgens het natuurlijk-brandconcept en aan de hand van de richtlijn heeft geresulteerd in aanzienlijke besparingen op brandwerende maatregelen. Slechts de middenkolommen en enkele kolommen in de gevel zijn met beton gevuld. De overige staalconstructiedelen (kolommen, liggers en verbanden) blijven 'functioneel naakt'. Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs en Adviesbureau Hamerlinck traden op als brandveiligheidsadviseurs in het project.

Publicaties

Een gedetailleerde beschrijving van de brandveiligheidsaanpak bij parkeergarage Medimall geeft het artikel Brandveilige parkeergarage haalbaar en betaalbaar in het vakblad Bouwen met Staal 224 (december 2011). Het artikel is hier te downloaden.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen in het tijdschrift Brandveilig.com (september 2011). Download deel 1 en 2.

Ontwerp en uitvoering van de 'groene' gevel van Medimall kreeg een toelichting in Bouwwereld (september 2011). Download deel 1 en 2.