Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Parkeergarages – tijdelijk

Tijdelijke parkeergarages voorzien in een parkeerbehoefte voor een termijn van ten hoogste vijf jaar. Het Bouwbesluit 2012 stelt in artikel 14 dat voor een tijdelijk bouwwerk de eisen voor bestaande bouw gelden, tenzij in de betreffende afdeling een specifiek voorschrift voor tijdelijke bouw is opgenomen. In afdeling 2.2 'Sterkte bij brand' ontbreekt zo'n artikel. Hiermee zijn voor draagconstructies de eisen voor bestaande bouw (art. 2.14) aan de orde.

Voor gebruiksfunctie 11b 'andere overige gebruiksfunctie' zijn geen artikelen aangestuurd. Er gelden dan ook geen expliciete prestatie-eisen, maar wel de functionele eisen uit lid 1 van artikel 2.13. Deze eisen zijn in te vullen met de leden 1 en 3 van artikel 2.14. Hierin staan de brandwerendheidseisen zoals bij verbouw: 60 minuten (bij vloeren > 13 m), 30 minuten (bij vloeren > 5 m) en 20 minuten (in verband met beschermde vluchtroutes).

Foto's: Tijdelijke parkeergarage Strijp-S, Eindhoven (ModuPark). Deze garage met 450 parkeerplaatsen stond eerder opgesteld bij het St. Antonius Ziekenhuis in Gouda. Nu maakt het gebouw deel uit van Strijp-S, een nieuwe stadswijk op een voormalig, 27 ha. groot bedrijventerrein. Hier voorziet de garage voor een periode van 8 jaar in een tijdelijke parkeerbehoefte. De gemeente Eindhoven heeft de garage gekocht, voor hergebruik op een andere gemeentelijke locatie die om tijdelijke parkeercapaciteit vraagt.