Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Parkeergarages – nieuwbouw

Volgens het Bouwbesluit is een parkeergarage een ‘overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen’. Hiervoor gelden bij nieuwbouw dezelfde eisen voor de brandwerendheid van de draagconstructie als voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen. Doorgaans bedraagt deze eis 60 minuten (als het parkeerdek hoger ligt dan 5 m boven het maaiveld), klik hier voor meer informatie.

Deze eis is echter alleen van toepassing op draagconstructies die als ze bezwijken ook leiden tot het bezwijken van een aangrenzend brandcompartiment. Wanneer een parkeergarage als één brandcompartiment wordt uitgevoerd, is de eis van 60 minuten dan ook niet van toepassing. Een eis van 30 minuten kan gelden voor het in stand houden van de vluchtroutes (trappenhuizen) buiten het subbrandcompartiment van de parkeervloeren.

De brandwerendheid van draagconstructies van parkeergarages is uiteraard te bepalen met de standaard-brandkromme. Fire Safety Engineering (FSE) aan de hand van natuurlijke brandscenario’s is echter een logisch alternatief, zeker bij geheel of gedeeltelijk open parkeergarages. Door de natuurlijke ventilatie verloopt een brand in deze garages duidelijk anders dan de standaard-brand. Voor de inzet van FSE met natuurlijke brand heeft Bouwen met Staal een praktijkrichtlijn beschikbaar.

Foto's: parkeergarage supermarkt Supercoop, Spijkenisse (UN Studio, JVZ Ingenieurs).Voor deze bovengrondse, vierlaagse parkeergarage is – op basis van gelijkwaardigheid – de werkelijke thermische belasting op de staalconstructie bij een autobrand berekend. De kritieke temperatuur voor de hoofdraagconstructie (563 °C voor liggers en 471 °C voor kolommen) lag in alle gevallen hoger dan de temperaturen die bij brand optreden. Brandwerende bescherming van de staalconstructie kon daarom achterwege blijven.