Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Parkeergarages – verbouw

Bij renovatie of uitbreiding van een bestaande parkeergarage, het toevoegen van een parkeergarage aan een bestaand pand óf bij het bouwen van een parkeergarage op een bestaande fundering is voor de (brand)veiligheid van de nieuwkomer het ‘rechtens verkregen niveau’ van kracht. (Dat is zo sinds inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012. Hierin zijn vele specifieke verbouwvoorschriften opgenomen. Voor een verbouwing geldt geen nieuwbouwniveau meer en daarmee is een ontheffingsverzoek aan het bevoegd gezag ook niet meer nodig). De nieuwbouw dient hetzelfde veiligheidsniveau te halen als het bestaande gebouw óf de voormalige bebouwing.

Wat dat niveau is, ligt vast in de oude bouwvergunning. Als dit niveau niet bekend is, vereist het Bouwbesluit minimaal het niveau van ‘bestaande bouw’. In dat geval is de eis voor de brandwerendheid van de draagconstructie níet 60 minuten (nieuwbouweis), maar 30 minuten. De 60-minuteneis geldt wel voor garages met parkeervloeren boven 13 m. Bij 'niveau bestaande bouw' gaat de eis voor de brandwerendheid voor het in stand houden van beschermde vluchtroutes (trappenhuizen) omlaag van 30 naar 20 minuten.

Foto's: uitbreiding parkeergarage ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede (DJGA Architecten en Architectenbureau Koldeweij, JVZ Raadgevende Ingenieursburo). Bovenop de bestaande twee lagen in beton voorziet een nieuwe stalen parkeerverdieping in 450 extra parkeerplaatsen. De totale capaciteit van de garage komt hiermee op 1.350 plekken.