Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

Certificering en controle

De certificatieschema’s VBB systemen, in 2012 door het CCV gepubliceerd, bevatten de criteria voor de certificatie van vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) zoals sprinklerinstallaties en het onderhoud ervan. CIBV heeft hiervoor een licentie van het CCV. Afnemers, leveranciers, brandweer en verzekeraars hebben gezamenlijk belang bij de kwaliteit van brandblussystemen. In samenspraak hebben zij daarom de certificatieschema’s ontwikkeld.

CIBV verzorgt de certificering van sprinklerinstallateurs voor VBB Levering en Onderhoud. CIBV is onder nummer C595 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de geldende certificatieschema’s voor VBB Levering en onderhoud; zie de RvA verrichtingenlijst.

Een brandblussysteem heeft als doel een brand onder controle te krijgen, te houden en/of te blussen. Het systeem moet aan de vooraf vastgestelde beschikbaarheidscriteria voldoen. Het systeem moet ook direct de prestatie kunnen leveren waarvoor hij is aangelegd. De kwaliteit van de brandblussystemen kan worden aangetoond met een certificaat.

De certficatieschema’s beschrijven nauwgezet hoe certificatie plaatsvindt en aan welke eisen installateurs, onderhoudsbedrijven en de certificatie-instelling moeten voldoen. De schema’s sluiten aan bij de zorgplicht uit het nieuwe Bouwbesluit.

CIBV heeft in een te downloaden pdf document het belang van productcertificatie samengevat. Het CCV heeft de verantwoordelijkheden en de samenhang tussen certificatie en inspectie in een brochure Certificatie en Inspectie samengevat.

Certificering nieuwe sprinklerinstallaties

Als waarborg dat een nieuwe sprinklerinstallatie de beveiliging biedt die men ervan mag verwachten, kunnen bij oplevering de volgende certificaten beschikbaar zijn:

  • Een CCV VBB installatiecertificaat voor de installatie;
  • Een VBB inspectiecertificaat (installatie inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen), zie de CCV website.

Certificatie onderhoud bestaande sprinklerinstallaties

Als waarborg dat een bestaande sprinklerinstallatie de beveiliging blijft bieden die men ervan mag verwachten, moeten de volgende certificaten beschikbaar zijn:

  • Binnen 12 (+/- 2)  maanden na oplevering, en daarna in een frequentie van 12 (+/- 2)  maanden: een CCV VBB onderhoudscertificaat over het jaarlijks onderhoudsprogramma van de installatie;
  • in een frequentie van doorgaans 6 maanden (of een andere frequentie, b.v. zoals vastgelegd in het Bouwbesluit): een VBB inspectiecertificaat (installatie inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen).

Actuele certificatieschema’s

Op 1 juli 2019 heeft het CCV de certificatieschema’s VBB 4.0 voor Levering en Onderhoud gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 december 2019.

CCV-Certificatieschema VBB-systemen versie 4.0

CCV-Certificatieschema onderhoud VBB-systemen versie 4.0

De versies 3.0 van de schema’s zijn nog geldig:

CCV-Certificatieschema VBB-systemen versie 3.0 (kan vanaf 1 maart 2016 worden gebruikt)

CCV-Certificatieschema onderhoud VBB-systemen versie 3.0 (kan vanaf 1 maart 2016 worden gebruikt)

Aanvraag certificatie

Het aanvragen van certificatie van uw bedrijf door CIBV kan eenvoudig online.

Bron: www.cibv.nl