Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Nederlandse aanvulling op Europese sprinklernorm herzien

12 maart 2018

Samen met het Deskundigenpanel VBB-systemen van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft NEN de herziene Nederlandse aanvulling gepubliceerd op NEN-EN 12845 (revisie 1). Deze Europese norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties dateert van 2015 en is in het Nederlands beschikbaar.

In de herziene Nederlandse aanvulling is een groot aantal besluiten en interpretaties van het Deskundigenpanel verwerkt. Ook twee NTA’s (Nederlands Technische Afspraken) voor automatische sprinklerinstallaties zijn opgenomen, te weten NTA 8073-1 ‘Bepaling van middellijnen van armpijpen bij grote doorstroomhoeveelheden’ en NTA 8073-2: ‘Eisen voor toepassing van thermoplastische spanplafonds in gesprinklerde gebouwen.’ Deze beide NTA’s uit 2011 zijn in april 2017 al ingetrokken.

Daarnaast heeft de NEN 1073 – het Nederlandse equivalent van de NEN-EN 12845 – aanpassingen ondergaan naar aanleiding van revisie 1 van de Europese norm. Op het concept van de NEN 1073:2018 heeft de normcommissie Blusinstallaties ruim 200 commentaarregels ontvangen en verwerkt. NEN 1073:2018 vormt het eerste gepubliceerde resultaat van het convenant dat NEN en CCV op 31 maart 2016 hebben gesloten om de wildgroei in normen en andere voorschriften op het gebied van vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (‘VBB-systemen’) een halt toe te roepen.

Het uitgave-duo NEN-EN 12845:2015 + NEN 1073:2018 vervangt de eerdere combinaties NEN-EN 12845:2015+Ontw.NEN 1073:2017 Ontw. nl en NEN-EN 12845:2004+A2:2009+NEN 1073:2010 nl

Een volgende update van de NEN 1073 staat voor 2019 op de rol.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey