Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

BHV-er bevordert veilig vluchten

10 mei 2013

Het werd al aangeroerd in het vorige nieuwsbericht ‘Ontruimen doen we zo’ (zie hieronder) over de campagne Volg de Pijlen: de lectoraten Risicobeheersing en Brandveiligheid in de Bouw van Saxion hebben hun onderzoek afgerond naar de effectiviteit van vluchtwegaanduiding bij brand in een gebouw. De opdrachtgever van het onderzoek, de Nederlandse Vereniging Fabrikanten Noodverlichting (NFVN), reikte de centrale onderzoeksvraag aan: ‘In hoeverre heeft een BHV-organisatie die actief wijst op de vluchtwegaanduiding een positief effect op het vluchtgedrag van mensen in een brandscenario?’. ‘Een aanzienlijk positief effect’, luidt het antwoord van de lectoraten ná het bestuderen van zo’n 300 wetenschappelijke publicaties over menselijk gedrag bij brand én een vlucht-experiment in de kelder van het Saxion-gebouw in Zwolle.

Bij deze test is het vluchtgedrag vergeleken van een groep personen die níet en een groep die wél door een bedrijfshulpverlener werd gewezen op de bekende verlichte pictogrammen. Vrijwel alle leden van de groep zónder BHV-er verlaten het gebouw als hoe ze zijn binnengekomen. Daarmee vormt het experiment de bevestiging van de literatuur: bij brand vluchten veel mensen volgens de ‘natuurlijke’, maar niet altijd veilige route naar de hoofduitgang. De groep mét BHV-er blijkt de juiste, door de pictogrammen aangeduide route te nemen.

Vluchtwegaanduiding is volgens Bouwbesluit 2012 verplicht voor vrijwel alle gebruiksfuncties (woningen uitgezonderd). De aanduiding dient op een duidelijk waarneembare plaats te zijn aangebracht in een ruimte waar een verkeersroute doorheen voert én in een ruimte voor meer dan 50 personen. Voor de functionele eisen verwijst het Bouwbesluit naar NEN 6088 en voor de zichtbaarheidseisen naar NEN-EN 1838.

  • Het uitgebreide verslag van het onderzoek ‘Vluchten bij brand. Samenspel BHV en vluchtwegaanduiding’ is hier gratis te downloaden.