Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

Herziene norm Veiligheidskleuren en -tekens in aantocht

8 november 2014

NEN heeft de ontwerp-NEN 3011 ‘Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’ uitgebracht. Deze norm bevat praktische richtlijnen voor ontwerp en opmaak, daar waar van toepassing aangevuld met voorbeelden.

De richtlijnen gelden voor alle soorten ruimten en locaties waar veiligheidsinformatie via bijvoorbeeld borden en stickers openbaar wordt vermaakt. Dit is bepaald in NEN-EN-ISO 7010. Deze norm voor ‘Graphical symbols – Safety colours and safety signs’ is door alle Europese lidstaten (waaronder Nederland) overgenomen. Hierbij geldt de verplichting om strijdige nationale normen te herzien, voor Nederland betreft dit de NEN 3011:2004 en NEN 6088:2002. In de ontwerp-NEN 3011 zijn de bestaande strijdigheden in de voorgaande versie, NEN 3011:2004, weggenomen en wordt nu verwezen naar de Europese norm. De NEN 6088 strookt vrijwel geheel niet met de ISO 7010. Enkele relevante onderdelen van deze norm zijn nu in de ontwerp-NEN 3011 verwerkt.

Vanwege de voortdurende uitbreidingen van de ISO 7010 zijn in de ontwerp-NEN 3011 uitsluitend symbolen opgenomen die in ons land van toepassing zijn en nog niet voorkomen in de ISO-norm (met inbegrip van de wijzigingsbladen A1, A2 en A3 uit 2014). Voor de overige symbolen wordt verwezen naar de Europese norm.

Op dit moment buigt de normcommissie ‘Grafische symbolen’ zich over het commentaar op het ontwerp. Na verwerking hiervan wordt de definitieve norm gepubliceerd.

  • Voor inhoudelijke norminformatie kunt u contact opnemen met ir. Ying Ying Lau, (consultant NEN Industrie en Veiligheid), telefoon (015) 2 690 180 of e-mail arbeid@nen.nl