Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Praktijkbranden in de zorgsector gedocumenteerd

24 november 2017

Brandonderzoek Joost Ebus heeft de ervaringen met 24 branden in gebouwen voor de (langdurige) zorg vastgelegd in het boek ‘Casuïstiek voor de zorg’. Het boek werd afgelopen 7 november jl. gepresenteerd.

Van elke brand beschrijft het boek het type brand, de oorzaken en gevolgen en de wijze van melden en reageren. Ook de inzichten en aanbevelingen van brandveiligheidsdeskundigen uit de zorg ontbreken niet, zodat de uitgave er zeker ook één is om van te leren. Hierbij ligt de nadruk op praktische manieren om dergelijke branden in de toekomst te voorkomen of, als ze toch ontstaan, er goed mee om gaan.

Het boek is kosteloos te downloaden via de kennisbank van De Zorg Brandveilig. Ook zijn alle foto’s uit het boek beschikbaar om zelf te gebruiken in bijvoorbeeld presentaties over brandveiligheid en –preventie.

De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met De Zorg Brandveilig. Onder deze noemer werken de zorgsector en Brandweer Nederland sinds 2013 aan een integrale, risicogestuurde aanpak van de brandveiligheid in de zorg. De zorg is vertegenwoordigd door de brancheverenigingen ActiZ, GGZ Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt financieel bij.

De doelen en activiteiten van het collectieve programma ‘Naar een betere brandveiligheid in de zorg’ worden belicht in een artikel van 23 november 2017 op brandveilig.com.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey