Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

Nieuw computerprogramma berekent brandwerendheid geïntegreerde stalen liggers

9 juli 2012

Gligger 1.0 heet het nieuwe computerprogramma van Bouwen met Staal en Baaij Software Engineering, waarmee de constructeur snel en eenvoudig de draagkracht van geïntegreerde stalen liggers bij normale temperaturen én bij brand kan berekenen. Voor de brandberekening vult de software een leemte in de NEN-EN 1993-1-2 (Eurocode Brand). Deze norm gaat namelijk uit van een gelijkmatige temperatuurstijging in liggers bij brand, terwijl geïntegreerde liggers vaak ongelijkmatig opwarmen. Bij een geïntegreerde ligger valt de onderflens geheel of gedeeltelijk buiten de constructievloer en wordt hierdoor niet of minder beschermd tegen opwarming dan lijf en bovenflens die wél in de (betonnen) constructievloer zitten. Daarom rekent de nieuwe software de stalen ligger door op karakteristieke punten van de doorsnede, na 30, 60, 90 en 120 minuten brand. De rekenregels hiervoor zijn opgesteld door Efectis Nederland, in opdracht van Bouwen met Staal en gevalideerd door de Technische Commissie 3 (Brandveiligheid van staalconstructies) van Bouwen met Staal. Uit de berekeningen volgt of de ligger direct al voldoet aan de brandwerendheidseis óf dat (aanvullende) bescherming nodig is.

Gligger is te gebruiken voor symmetrische stalen liggers van de veelvoorkomende typen IFB, SFB en THQ. De ligger kan vrij opgelegd zijn (over twee steunpunten) of doorgaand uitgevoerd (over drie of vier steunpunten).

Het programma 1.0 draait onder Windows 7, Vista of XP. De gratis proefversie is hier rechtstreeks te downloaden en daarna 30 dagen zonder enige verplichting te gebruiken. Na de 30 dagen is omzetting mogelijk naar een licentie voor één of meerdere gebruikers.