Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

Gratis Excel-tool berekent brandwerendheid gevelkolommen

6 februari 2015

Nieuw in de collectie (gratis) ontwerptools op brandveiligmetstaal.nl is het Excel-programma Bepaling brandwerendheid gevelkolommen. Met deze tool kunt u vlot vaststellen of een (inpandige) kolom in de gevelzone aan een of meerdere van de vier zijden een brandwerende bescherming nodig heeft en wat de laagdikte per zijde moet zijn om de vereiste brandwerendheid te halen. Ook is te beoordelen of en in hoeverre een kleine spleet tussen gevelkolom en gevel en/of het voortijdig bezwijken van de gevel nadelige gevolgen heeft voor de opwarming en de brandwerendheid van de kolom.

De tool biedt de keuze uit drie verschillende typen beschermende materialen: brandwerende coating, brandwerende plaat en brandwerende spuitmortel. Het materiaaltype kan op alle te beschermen kolomzijden hetzelfde zijn (bijvoorbeeld overal een brandwerende coating). Maar het materiaal kan ook per kolomzijde verschillen (bijvoorbeeld een brandwerende plaat op drie zijden van de kolom en een mortel op de vierde zijde). Uiteraard kunnen ook de laagdikten per zijde variëren.

De tool berekent de brandwerendheid van de kolommen volgens NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 1993-1-2. Vooraf voert u in het profieltype (dat kan zijn een H-, I-, buis- of kokerprofiel), de kritieke staaltemperatuur van de kolom (bijv. 550 ºC), de brandwerendheid van de gevel (bijv. 60 minuten) én de afstand en oriëntatie van de kolom ten opzichte van de gevel (bijv. 50 mm. en (in geval van een H- of I-profiel:) ‘flens kolom evenwijdig aan de gevel’). Daarna vult u per zijde de gewenste brandwerende bescherming in (type, laagdikte en eventuele beschadiging) en de relevante productgegevens zoals de warmtegeleidingscoëfficiënt (W/m-K).

Het rekenresultaat is een overzicht van de brandwerendheid van de gekozen oplossing vanaf 5 t/m 120 minuten, steeds in stappen van 5 minuten. In het overzicht ziet in één oogopslag wanneer de oplossing de kritieke staaltemperatuur bereikt.

Brandwerendheid gevelkolommen is samengesteld door Bouwen met Staal en getest en goedgekeurd door de Technische Commissie Brandveiligheid (Bouwen met Staal).