Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Seminar stimuleert samenwerking en FSE

18 maart 2012

Fire Safety Engineering (FSE) verheugt zich de laatste jaren in een groeiende belangstelling van de Nederlandse ontwerp- en bouwpraktijk. Begrijpelijk, want met FSE kun je via analyses van realistische brandscenario’s, voor een specifiek gebouw nauwkeurig vaststellen wat het brandveiligheidsniveau moet zijn en welke maatregelen hiertoe het meest effectief zijn. Bovendien is de vereiste brandveiligheid vaak te bereiken tegen geringere investeringen óf is bij eenzelfde kostenplaatje een hoger veiligheidsniveau haalbaar. Dat FSE nog niet op grote schaal wordt ingezet, is óók begrijpelijk. De normen en richtlijnen die de toepassing van FSE faciliteren (zoals de Eurocodes en de NEN 6055) zijn dikwijls nog hagelnieuw en de voorbeelden van toepassing in Nederlandse projecten liggen nog niet voor het oprapen. Daar komt bij dat – wil FSE succesvol zijn – de betrokken projectpartners intensief met elkaar moeten samenwerken en hun kennis moeten delen.

De handreikingen hiervoor biedt het seminar ‘Samenwerken voor brandveiligheid’, 20 april a.s. in Enschede. Tijdens het lezingenprogramma in de ochtenduren komt de broodnodige theorie met een flinke praktijksaus over tafel. De FSE-aanpak en middelen worden voorgeschoteld door Luke Bisby, senior-brandonderzoeker aan de Universiteit van Edinburgh. Ralph Hamerlinck (brandveiligheidsadviseur bij Bouwen met Staal) en Charlotte Roben (constructief adviseur bij Arup in Engeland) trakteren op geslaagde toepassingen van FSE in recente Nederlandse en Engelse projecten. Het middagprogramma is volledig voorbehouden aan de praktijk op de Troned Safety Campus, het oefencentrum van de Brandweer Twente. De deelnemers maken live-demonstraties mee van een flashover, de ontwikkeling van rook bij brand en het gedrag bij brand van ingeklemde en vrij opgelegde stalen liggers.

Organisator van het seminar is de Technische Commissie Brandveiligheid Staalconstructies van Bouwen met Staal, waarin ontwerpers, adviseurs en onderzoekers zijn verenigd. Voor het seminar werkt de commissie samen met Troned, Arup, Staalfederatie Nederland en NVBR.

  • Info en programma seminar 'Samenwerken voor brandveiligheid'
  • Foto: Kantoorgebouw Siemens, Hengelo (NL Architects). Voor de bijbehorende parkeergarage (180 auto's) deed Nieman Raadgevende Ingenieurs in het kader van FSE onderzoek naar de brandventilatie en de brandwerendheid van de stalen hoofddraagconstructie. Met CFD-berekeningen is aangetoond dat door natuurlijke ventilatie via de 'open' gevels stuwkrachtventilatoren achterwege kunnen blijven en aan de zichtlengte-eis wordt voldaan. De staalconstructie voldoet zónder brandwerende bescherming aan de brandwerendheidseis.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey